Hallen
Hallen

NFF trekker alle anmeldelser i overgangssaken

Også NFFs egen påtalenemnd velger å legge bort overgangssaken.

Onsdag kom meldingen fra politiet om at påtalemyndigheten velger ikke å anke frifinnelsene i overgangssaken.

Halvannen time senere sendte NFF ut en pressemelding hvor de bekrefter at også idrettens egne organer legger saken død. Det er ikke ført tilstrekkelig bevis for brudd på regelverket.

«Nemnda har etter dette besluttet at anmeldelsen av Stabæk Fotball, Vålerenga og Erik Loe skal trekkes fra behandling i Doms- og Sanksjonsutvalget», skriver NFF i pressemeldingen.

Truls Haakonsen og Inge André Olsen var ikke del av NFFs egen sak, da de ikke var medlemmer av sine respektive klubber.

– Det er fint å få satt sluttstrek for en sak som har vært belastende for partene og for norsk fotballs omdømme, sier fotballpresident Ynge Hallén til TV 2.

Ikke tilstrekkelige bevis
NFF skriver i sin redegjørelse at de ikke er pålagt de samme strenge beviskravene som gjelder for domfellelse i en offentlig straffesak, men at konklusjonen fra rettsapparatet er så tydelig at den må tas til følge også av idretten selv.

Les også: Politiet dropper anke i overgangssaken

Retten kom frem til at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at noen av de tiltalte hadde fremkalt en villfarelse.

«Det faktum som tingretten legger til grunn i straffesaken vil således i stor grad også gjelde de samme forhold som nemndas anmeldelse bygger på», skriver NFF.

«Selv om de strenge beviskrav som gjelder for domfellelse i en offentlig straffesak ikke umiddelbart kan overføres på idrettens behandling etter egne selvdømmebestemmelser, er det nemndas oppfatning at det må legges avgjørende vekt på den foreliggende rettskraftige dom».

På grunnlag av tingrettens bevisvurdering finner således nemnda at beviskravet for de anmeldte straffbare forhold ikke er oppfylt.

«Ut fra tingrettens faktumbeskrivelse er det nemndas oppfatning at det da heller ikke kan bevises at handlingene «skader idrettens anseelse» eller at det er gitt «usanne og/eller villedende opplysninger», konkluderer påtalenemnda i NFF.

Se dommeren lese opp frikjennelsen her:

754314