Nye koster i Vikersund

Vikersund-arrangøren ser fram til nye skiflygingsrenn i 2015. President Håvard Orsteen gir seg og overlater ansvaret til Stig Hamstad.

Til vinteren tar de driftige arrangørene en «pause» fra skiflyging, men allerede om et drøyt år blir det renn igjen i verdens største skiflygingsbakke.

Flere nye personer er på vei inn i sentrale posisjoner. Stig Hamstad overtar som president i organisasjonskomiteen etter Håvard Orsteen. Sistnevnte går over i en rådgiverrolle.

Tone Kjemperud Kristiansen går over i en nestlederrolle som hun kombinerer med å være generalsekretær i organisasjonskomiteen. Hamstad og Orsteen var på plass i Zürich forrige helg for nyttige og viktige samtaler.

– Dette har hele tiden ligget i planene, og er naturlig i en overgangsperiode. Vi ser fram til nye renn. Både Halvor Hartz og jeg er med i rådgiverroller som forhåpentlig skal sikre god kompetanseflyt, sier Orsteen.

Under FIS's høstmøte i Sveits ble det også nedsatt to arbeidsgrupper for skiflygingsrenn. En sportslig gruppe og en for arrangementsutvikling. (©NTB)