HISTORISK DAG: Høyre leder Erna Solberg sier vi aldri tidligere har sett et så bredt samarbeid på ikke sosialistisk side. (Foto: Scanpix)
HISTORISK DAG: Høyre leder Erna Solberg sier vi aldri tidligere har sett et så bredt samarbeid på ikke sosialistisk side. (Foto: Scanpix)

Høyre og Frp danner regjering

Og har bred samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Av Margaret Stakkestad

– Dette er en historisk dag. Aldri før har vi hatt et så bredt samarbeid på ikke-sosialistisk side, og aldri før har vi sett en så forpliktende avtale, sier Høyre-leder Erna Solberg under pressekonferansen på Stortinget mandag kveld.

Solberg har drømt om en firepartiregjering, men sier mandag kveld at hun ikke er spesielt skuffet over avtalen som nå er i boks.

Hele avtalen kan du lese her!

– Drømmen vil alltid leve videre, og vi er helt åpne for å utvide regjeringen om KrF eller Venstre ønsker, eller tenker annerledes om sin regjeringsdeltakelse, sier hun til TV 2.

De fire samarbeidspartiene bekrefter at de sammen tar ansvar for å gi landet en styringsdyktig regjering.

– Har kommet nærmere hverandre

– Da vi startet samtalene mente vi det var lite sannsynlig med en firepartiregjering, sier KrF-leder Knut Arild Hareide og legger til:

– Under samtalene har vi kommet nærmere hverandre, men fortsatt mener vi det er riktig med en topartiregjering. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet, og den gode dialogen vi har hatt de siste 14 dagene.

Vi oppdaterte minutt for minutt - se livesenteret vårt!

De fire partiene vil basere politikken på et felles verdigrunnlag.

– KrF og Venstre kommer i en nøkkelstilling og posisjon i Stortinget, med betydelig innflytelse, sier Hareide.

– Stabil grunnmur

Frp-leder Siv Jensen sier avtalen som er inngått er en god og stabil grunnmur.

Jensen ramset opp noen av sakene partiet har fått gjennomslag for. Blant disse var gjennomslag for å utrede og iverksette lovfestede rettigheter i eldreomsorgen, satsing på veibygging og innstramming i asylpolitikken.

Hareide sier KrF har fått gjennomslag for en rettferdig behandling av asylbarna.

– Vi får et kristent grunnlag i skolen og lovfestet rett til pleie- og sykehjemsplass. De 5,6 prosentene av Norges befolkning som har stemt på KrF, har sannelig fått valuta for stemmene, sier Hareide.

Vil ha Stortinget som plattform

– Hva er det med politikken som gjør at dere ikke kan gå inn i denne regjeringen?

– Jeg har mer tro på å bruke Stortinget som plattform. Vi har sett at det går an å vinne erklæringen, men tape hverdagen etterpå, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun legger vekt på at de gjerne vil jobbe videre i denne samarbeidskonstellasjonen, men da med Stortinget som plattform.

– Avtalen gir Venstre både gjennomslag og armslag, sier Skei Grande.

SIGNATUR: De fire borgerlige partiene signerte samarbeidsavtalen under en pressekonferanse mandag kveld.  (Foto: TV 2)
SIGNATUR: De fire borgerlige partiene signerte samarbeidsavtalen under en pressekonferanse mandag kveld. (Foto: TV 2)

Stopper konsekvensutredning av Lofoten

Venstre-lederen sier de borgerlige partiene er enige om å stoppe konsekvensutredningen av Lofoten og Vesterålen i den kommende fireårsperioden.

Skei Grande sier landet vil få et mer grønt og liberalt styre.

Miljøbevegelsen jubler over at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes, og at Jan Mayen, Iskanten og Mørefeltene ikke skal åpnes for oljevirksomhet.

– Dette er en stor dag, og en markant linje vekk fra den skitne oljepolitikken Ola Borten Moe og Jens Stoltenberg har stått for. Vi er veldig, veldig glade i dag. Vi har vunnet kampen om Lofoten med nok en utsettelse. For hver gang vi utsetter dette, jo mindre sjanse er det for at det blir noe av, sier Frederic Hauge i Bellona til NTB.

Felles grunnlag

Her er et utdrag av grunnlaget som er lagt mellom de ulike partiene:

* Samarbeidspartiene bygger sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten.

* Samarbeidspartiene bygger sin politikk på respekten for kunnskap.

* Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger det et tilbud med kvalitet og aktivitet.

* Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet ogbeskyttelse av privat eiendomsrett.

* Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land. Samarbeidspartiene vil prioritere jenters utdanning i fattige land.

* Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Infrastrukturen i Norge må rustes kraftig opp.

* Beredskapen i Norge må styrkes, og grunnbemanningen i politiet må heves. Samarbeidspartiene vil forsterke innsatsen for soningsoverføring og retur av kriminelle utlendinger.

* Utbyggingen av fornybar energi må økes. Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

* Samfunnet må bli mindre byråkratisk. Mer makt og myndighet må overlates til lokalsamfunnet.

* Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, Nato, Nordisk råd og andre internasjonale organisasjoner.

* Handlingsregelen ligger fast.

* Fedrekvoten settes til 10 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier.

* Det utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier og differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO økes.