UT AV TRAFIKK: Mellom Bodø og Alta legges nå godstrafikken fra sjø til vei, stikk i strid med regjeringens mål om mer gods over på kjøl og bane. (Foto: Anders Mildestveit)
UT AV TRAFIKK: Mellom Bodø og Alta legges nå godstrafikken fra sjø til vei, stikk i strid med regjeringens mål om mer gods over på kjøl og bane. (Foto: Anders Mildestveit)

8000 trailere skal erstatte «MS Tege»

1.oktober tas containerskipet «Tege» ut av trafikk. Etter 29 år i rute mellom Bodø og Alta legges transporten fra sjø over på vei.

Av Egil Pettersen

Osvald Andreassen er skipper på et gammelt containerskip han sier er somskapt for framtidas sjøtransport. Slow steaming på godt norsk. Sakte, miljøvennlig frakt.

– Det er ikke noen båter som er så effektiv som den her, sier 67-åringen fra Sortland.

Men 1.oktober, etter 29 år er det slutt. Logistikkselskapet Tollpost Globe som opererer den såkalte Nordnorge-linjen viser til markedsmessige endringer og nye distribusjonskrav.

Skipper Andreassen forstår ikke at «Tege» må ut av trafikk. Se reportasje:

757736

Skremmende utvikling

Kanskje ikke så rart, for det skjer på tross av alle politiske styringssignaler. Regjeringen vil som EU ha mer gods over på kjøl og bane, og presenterte så sent som 2.september sitt strategikonsept «Mer gods på sjø».

I Tromsø investeres nå 300 millioner kroner i ei ny havn, så historien om «Tege» skremmer havnesjef Halvar Pettersen.

– Det er jo en skandale, det er jo en tragedie at sånt kan skje, sier Pettersen.

Havnesjefen viser til hva som er lagt av politiske føringer, først gjennom Nasjonal transportplan, og nå senest regjeringens strategi for økt nærskipsfart.

– Så skjer akkurat det motsatte, man flytter altså gods fra bane og sjø til vei, sier Pettersen.

IKKE MULIG: Fylkesråd Oddleif Olavsen (H) i Nordland mener man knapt kan leve med at «Tege» tas ut av drift. (Foto: Anders Mildestveit/ TV 2)
IKKE MULIG: Fylkesråd Oddleif Olavsen (H) i Nordland mener man knapt kan leve med at «Tege» tas ut av drift. (Foto: Anders Mildestveit/ TV 2)
Fra Tromsø til Bodø bruker «Tege» 3500 liter diesel med full last. 30 vogntog vil bruke 6000 liter diesel på samme oppdrag og i tillegg kommer en samfunnskostnad på godt over 100 000 kroner. I dette regnes utslipp, støy, kø, ulykker og ikke minst veislitasje.

– Miljømessig, samfunnsmessig og samferdselsmessig er det nesten ikke til å kunne tenke over og leve med, sier fylkesråd Oddleif Olavsen (H) i Nordland.

Må erstattes av 8000 vogntog

Hvert år frakter «Tege» 13 000 containere mellom Bodø og Alta. Skal de over fra kjøl til hjul, kan det gi 8000 vogntog ekstra på veiene. Stikk i strid med regjeringens ønske.

– Jo mer gods vi klarer å få dreid bort fra vei, mer over på kjøl, jo mer miljømessige gevinster vil vi kunne hente i fremtiden, sier statssekretær Hugo Bjørnstad (Ap) i Fiskeri- og kystdepartementet. Han viser til at det er private aktører som har ansvaret, og at departementet ikke kan gjøre stort annet enn å gi signaler, samt stille midler til disposisjon for holdningsendringer.

På brua om bord tenker skipper Andreassen sitt om det som skjer, og om politikere som ikke får til det de helst vil.

– Jeg vet ikke om de rett og slett er feige.