Det er absolutt forskjell på hva kvinner og menn legger mest vekt på når de skal kjøpe bruktbil.
Det er absolutt forskjell på hva kvinner og menn legger mest vekt på når de skal kjøpe bruktbil.

Dette er viktig for jentene når de kjøper bil

Nei – det er ikke det samme som for menn.

Fortsatt er det slik at det er flest menn som kjøper bil – i alle fall på papiret.

Familiebilen står gjerne registrert på far, kanskje tror han også at det var han som hadde siste ord rundt valget av bilen ... Men for et mest mulig trygt bilkjøp er det nok smarteste å stole på jentene.

Store forskjeller

En undersøkelse gjort av den nettbaserte markedsplassen KVD blant mer enn 1000 nordmenn, viser nemlig at det er store forskjeller på hva menn og kvinner synes er viktigst når de skal kjøpe bruktbil.

66 prosent av kvinnene sier de mener dokumentasjon av bilens tilstand er svært viktig, mot 45 prosent hos menn.

LES OGSÅ: Topp 3 – jentenes favorittbiler

Liker å kjøpe bruktbil

Samtidig sier 59 prosent av kvinnene at de mener det er svært viktig at bilen har gjennomgått en objektiv test, kun 36 prosent av mennene sier det samme.

Like mange kvinner som menn sier i undersøkelsen at de liker å kjøpe bruktbil, her er tallet 50 prosent for begge kjønn.

LES OGSÅ: SUV med høy kvinneandel

Stygge utgifter

– Dette er svært interessant – og gledelig på kvinnenes vegne! At det er viktig med dokumentasjon og en test av bruktbiler før kjøp er noe vi i Broom har poengtert gang på gang.

– Jeg kjenner dessverre til altfor mange eksempler på bilkjøpere som har tatt for lett på dette. Resultatet er at de har fått en bil med kostbare feil og mangler – og ofte noen virkelig stygge utgifter. Alt dette kunne vært unngått hvis de hadde fått tatt en skikkelig gjennomgang av bilen før kjøpet, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.


Menn er drømmere

– Hvorfor tror du det er forskjell mellom kvinner og menn på dette punktet?

– Min teori er at mange kvinner kanskje har et litt mer rasjonelt forhold til bilkjøpet. Vi menn kan nok være litt mer drømmere på dette området. Når vi faller for en bil, SKAL vi ha den – og så fort som overhodet mulig.

– Da blir det ikke tid til å verken tenke seg om – eller få tatt en test av bilen, sier Benny.

LES OGSÅ: Derfor kan det være smart å betale litt mer for bruktbilen

Bruker internett

I USA, som er verdens nest største bilmarked, sier tre av fire kvinner i en undersøkelse at de føler seg misforstått av aktørene som markedsfører biler, til tross for at kvinner nå står for 65 prosent av nybilkjøpene. Her viser tall at kvinner også er mer tilbøyelige til å hente informasjon på nettet enn hos en bilforhandler:

80 prosent av kvinnene bruker internett til å innhente informasjon før de kjøper bil.

Tall fra KVD viser at andelen svenske kvinner som kjøper bruktbil på deres nettbaserte auksjon har økt med 17 prosent de siste fem årene. I samme periode har antallet kvinner som registrerer seg for å kunne delta i auksjonene mer enn seksdoblet seg, til nær 40.000.

Kvinnene blir viktigere

Den kvinnelige toppsjefen i KVD Kvarndammen tror bilbransjen bør merke seg utviklingen:

– Når andelen kvinner som handler bil på nettet øker, er dette en bekreftelse på at kvinnene blir en stadig viktigere målgruppe for bilbransjen. Sentralt i dette står fremveksten av nettet som kanal i bilmarkedet, både for å orientere seg ved bilkjøp, og som en stadig viktigere salgskanal for bil.

– Når bilmarkedet gradvis flytter seg fra den tradisjonelle forhandlerrommet til nettet mener vi kvinnetrenden vil forsterke seg fremover, sier Ulrika Drotz Molin, administrerende direktør i KVD Kvarndammen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Noen biler må du faktisk kjøpe usett