Norske barn er høyere i dag enn for 30 år siden

Norske barns vekst samsvarer ikke med WHO-kurvene, når det gjelder høyde, vekst og hodeomkrets. Derfor mener vekstforskere det er bedre å bruke lokale standarder.

Tall fra Vekststudien i Bergen viser at norske barn i gjennomsnittet er høyere enn vekstkurvene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

I dag bruker norsk helsevesen vekstkurver fra WHO for å finne ut om barn mellom null og fem år følger en normal utvikling.

– Vekstkurver fra WHO beskriver dårlig norske barns vekst, særlig når det gjelder hodeomkrets, sier postdoktor Pétur Benedikt Júlíusson, ved Klinisk institutt 2, ved Universitetet i Bergen til universitetets nettsider.

Júlíusson er sammen med professor Robert Bjerknes ansvarlig for studien.

Sammenlignet med den siste norske vekstkurven for 30 år siden, har gjennomsnittshøyden for etniske nordmenn gått opp, ifølge Vekststudien. Gutter mellom 0 til 19 år har gjennomsnittlig blitt opp til 3,4 centimeter høyere. Jentene har i gjennomsnitt vokst 2,5 centimeter. Bedre ernæring og mindre sykdom forklares av Júlíusson som årsaker til den økende veksten. Han sier også at genene har hele 80 prosent å si for høydeutviklingen. (©NTB)