Kunstner Odd Nerdrum fikk ikke medhold i skattesaken han anla mot Skatt øst i Oslo tingrett.  (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB scanpix)
Kunstner Odd Nerdrum fikk ikke medhold i skattesaken han anla mot Skatt øst i Oslo tingrett. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB scanpix)

Rettssaken mot Odd Nerdrum utsatt

Kunstneren er syk.

Av Ingrid Marie Treborg

Etter at Høyesterett opphevet dommen mot Odd Nerdrum, skulle saken hans opp til nye behandling i Borgarting lagmannsrett mandag 26. august.

Nerdrum leverte først en legeerklæring som ble avvist, men fredag aksepterte retten en ny erklæring. Det melder nyhetsbyrået NTB.

– Det er ikke snakk om noen ny utvikling i sykdomsbildet, men den nye erklæringen var mer utdypende og ga en bedre beskrivelse, sier Nerdrums advokat Pål Berg til NTB. Han ønsker ikke å si hva som feiler Nerdrum.

– Men det jeg kan si er at det er ganske mye som skal til for å få utsatt en rettssak, legger han til.

Det var satt av fem dager til rettssaken, og foreløpig er det ikke satt en ny startdato for saken.

Feil tid og feil land

ANKET TIL HØYESTERETT: Odd Nerdrum ble dømt i lagmannsretten, men har anket straffeutmålingen inn for Høyesterett. Om fengselsstraffen på nesten tre år skulle bli stående, ønsker han å sone hjemme, men får trolig avslag på søknaden til Justisdepartementet. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB scanpix)
ANKET TIL HØYESTERETT: Odd Nerdrum ble dømt i lagmannsretten, men har anket straffeutmålingen inn for Høyesterett. Om fengselsstraffen på nesten tre år skulle bli stående, ønsker han å sone hjemme, men får trolig avslag på søknaden til Justisdepartementet. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB scanpix)
Borgarting dømte i fjor sommer Nerdrum til to år og ti måneders fengsel for å ha holdt rundt 14 millioner kroner unna skattemyndighetene.

Senere fant Dagbladet dokumentasjon som viser at det trolig er betalt skatt av pengene, men at det kan ha skjedd til feil tid og i feil land.

I begrunnelsen for opphevingen skrev Høyesterett blant annet:

«Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning — spørsmålet om en inntekt på 700.000 dollar var talt med to ganger og om et beløp på 450.000 dollar av dette var beskattet. Manglene gjaldt en betydelig del av det totale beløpet i saken. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte derfor oppheves.».

Forsvarer Berg var svært fornøyd med opphevingen, og sa at kunstnerens forklaring endelig ble sett på som troverdig av en norsk rettsinstans.

– Høyesterett har funnet ut at det må være noe galt med dommen fra Lagmannsretten siden den nå skal prøves på nytt med nye bevis. Vi har ment at vi har hatt gode nok bevis i Lagmannsretten, men problemet er at Nerdrum ikke har blitt trodd. Etter å ha lest dommen fra Lagmannsretten fant vi ut at vi måtte gå videre for å finne nye bevis, som ville styrke det han hele tiden har forklart, sa Berg.

Se reportasjen under:

696645