jonas (Foto: Scanpix)
jonas (Foto: Scanpix)

Lørenskog ber om ny behandling av poengtrekksaken

– Vi har bedt hockeyforbundet om å enes om at saken behandles innenfor idrettsorganisasjonen, sier LIKs advokat.

LIK ble i slutten av mai trukket hele 20 poeng og fikk 30.000 i bot for å ha levert lisenssøknaden 57 dager for sent.

Allerede dagen etter den knallharde straffen bestemte klubbledelsen seg for å anke poengstraffen, men appellutvalget stadfestet forbundsstyrets vedtak. Romerikingene truet med å ta saken til Oslo tingrett, og nekter å gi opp.

I et brev til Norges Ishockeyforbund ber de nå om at saken behandles på ny innenfor idrettsorganisasjonen, men ikke av hockeyforbundet.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra en advokat som representerer Lørenskog med innhold vi er nødt til å se på, vurdere og diskutere, sier generalsekretær Jon Haukeland til tv2.no.

Viser til Kattem-straff
LIK føler straffen er for streng, og peker på at Kattem i Toppserien for kvinner i 2012 leverte sin søknad 102 dager for sent, men ble trukket kun ett poeng i tillegg til en bot på 30.000. Ishockeyklubben mener det må være en sammenheng uansett idrett da alle særforbundene er underlagt NIFs regelverk.

– Både forbundsstyret og appellutvalget har brukt feil lovanvendelse. I tillegg var appellutvalgets leder inhabil. Når appellutvalget konkluderer som de har gjort, beror det på en uriktig lovanvendelse både med hensyn til hjemmel og i et hvert tilfelle krav til klare hjemmelsgrunnlag basert på et foreningsrettslig legalitetsprinsipp, sier Lørenskogs advokat, Erik Flågan, til tv2.no.

Artikkelen fortsetter under videovinduet!

722470

Lederen av appellutvalget, Patrick Maloney, er også ishockeyforbundets jurdiske rådgiver og var med på å utforme loven han dømte romerikingene etter, slik Romerikes Blad tidligere har omtalt.

– Det stemmer at jeg har bistått forbundet i diverse sammenhenger når det har vært snakk om lover og kontrakter. Jeg har aldri hatt noe honorar for dette. Det er hverken jeg eller appellutvalget som foretar endringer i kamp- og klubblisensreglementet. Det er det forbundsstyret som gjør. Jeg tenkte aldri på min habilitet for å behandle denne saken og jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle være inhabil, sa Maloney til RB i slutten av juni.

Kan ende i retten
Lørenskog hevder ishockeyforbundet har bekreftet at det medfører riktighet at Maloney har bistått dem under utarbeidelsen og revideringen av klubblisensreglementet. Romeriksklubben reagerer også på at spørsmålet om habilitet ikke ble vurdert av appellutvalget.

– I seg selv er dette en saksbehandlingsfeil i lys av de rådende omstendigheter. Foreningens system, hvor appellutvalgets habilitet ikke kan overprøves av andre enn de ordinære domstoler, tilsier også en særlig forsiktighet forbundet med habilitetsspørsmål, sier advokat Flågan.

Norges Idrettsforbunds praksis tilsier at en person er inhabil ved senere behandling dersom en har uttalt seg om saken tidligere, skriver LIK i en pressemelding. Maloney uttalte seg om LIK-straffen til Romerikes Blad før saken ble anket.

– Vi har bedt hockeyforbundet om å enes om at saken behandles innenfor idrettsorganisasjonen både når det gjelder lovanvendelsesspørsmålet og inhabilitetsspørsmålet. Dersom hockeyforbundet ikke ønsker å medvirke til en løsning innen idrettsorganisasjonen, vil det selvfølgelig bli vurdert rettslige skritt for de ordinære domstoler, sier Flågan og presiserer at det er noe LIK helst vil unngå.

Daglig leder sluttet
Lørenskog har bedt om en tilbakemelding innen 16. august. To dager tidligere er det styremøte i Norges Ishockeyforbund.

– Vi tar dette på høyeste alvor og behandler det deretter. Vi må konsultere med en del folk, og det kan tenkes at vår respons vil avhenge av hvilke tilbakemeldinger vi får. Vi vil trenge bistand for å vurdere noen juridiske problemstillinger, sier generalsekretær Jon Haukeland.

PS! Administrerende direktør Svein-Erik Edvartsen hadde sin første arbeidsdag i LIK torsdag. Mandag ble det klart at Robert Ditlef-Johansen er ferdig som daglig leder i klubben.