Stadig flere kvitter seg med gamle bilvrak, ifølge statistikk fra Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening(NBF). Og nå i sommerferien øket vrakpanten ytterligere.
Stadig flere kvitter seg med gamle bilvrak, ifølge statistikk fra Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening(NBF). Og nå i sommerferien øket vrakpanten ytterligere.

Vrakpant: Nå er det enda mer gunstig å vrake bilen

I januar øket vrakpanten - og nå er den hevet ytterligere.

Biloppsamlerne opplever en sterk vekst i innsamlede kjøretøy.

I 2012 ble 121.608 biler levert inn, ifølge statistikk fra Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening (NBF). Det var en økning på 18 prosent i forhold til 2011.

Og veksten fortsetter i 2013. Så langt i år er det nemlig levert inn 85.693 kjøretøy første halvår - en økning på hele 8.800 kjøretøy sammenlignet med samme periode i fjor.

Nå i juli øket vrakpanten med ytterligere 500 kroner, til 3.000 kroner.

LES OGSÅ: Her står bilskattene på rekke og rad

God råd

- Forklaringen på den sterke veksten er todelt: Mange benytter nå sjansen til å kvitte seg med gamle biler nå som vrakpanten er forhøynet. I tillegg opplever vi jo tidenes salgstall på nybilsiden, hvilket indikerer at vi har råd til nyere biler, og at flere ikke trenger å ta vare på de gamle, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han er rimelig sikker på at veksten i antall innsamlede kjøretøy vil fortsette utover i 2013.

Vrakquiz: Kjenner du igjen bilene?

6.000 kroner

Målet med økt vraktpant er at bilparken skal forynges, slik at det blir færre trafikkfarlige biler i trafikken.

Norge har en av de aller eldste bilparkene i Europa. Særlig fra bilbransjens side har det blitt argumentert med at høyere vrakpant vil kunne fjerne de eldste og dårligste bilene fra veiene.

I 1996 ble det gjennomført en prøveordning, der vrakpanten i en periode ble økt til 6.000 kroner. Det ga formidable resultater. 3,5 ganger flere biler ble vraket, og gjennomsnittsalderen på personbiler sank fra 10,4 år i 1995, til 9,9 år i 1996.

LES OGSÅ: Dette vraket er en av verdens mest verdifulle biler

Høyere vrakpant

– Hvis vrakpanten skulle fungere som en reell motivasjon for å levere inn dårlige biler til vraking, tror jeg den minst burde vært på 5-6.000 kroner. Sannsynligvis også mer, sier Brooms bilekspert Benny Christensen, som har mange år bak seg i bilbransjen.

– Innføringen av EU-kontroll har hjulpet en hel del, men fortsatt er det mange gamle og trafikkfarlige biler, sier Benny.

LES OGSÅ: Disse millionbilene er bare forlatt

Omfattende miljøprosess

Ifølge Norges Biloppsamlers Forening blir 85 prosent av et bilvrak gjenbrukt og sendt til gjenvinning.

Biloppsamlerbransjen er i stor endring og har de siste årene investert tungt i ny teknologi. Når bilen kommer inn til en biloppsamler blir den først tappet for miljøfarlige væsker, som blir forsvarlig lagret og deretter destruert. Deretter blir de brukte bildelene som kan brukes om igjen plukket fra bilen.

Det som er igjen av bilen blir sendt til fragmenteringsverk, som skiller ut alt som skal gjenvinnes.

LES OGSÅ: Mer lønnsomt å vrake bilen

Norges Biloppsamlers Forening (NBF)

Norges Biloppsamleres Forening ble etablert i 1980, og har per 1.1. 2011 65 medlemsbedrifter, representert i samtlige fylker. Medlemsbedriftene i NBF tar imot og behandler over 80 prosent av kasserte kjøretøy per år.

Medlemsbedriftene i NBF har en todelt drift. På den ene siden driver vi mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy, og på den andre siden driver vi profesjonell demontering og salg av brukte bildeler fra nyere skadebiler og fra vrakbiler.

Dette stoff formidler NTB for andre.

Oversikt over autoriserte biloppsamlere finner du her

Kilde: NTB og NBF

LES OGSÅ: Skjulte skatter i Kongsvinger-garasje