Flertall for OL-søknaden

Nesten halvparten av det norske folk støtter Oslos søknad om å arrangere vinter-OL i 2022, ifølge en landsdekkende meningsmåling i Aftenposten.

På spørsmål om de stiller seg positiv eller negativ til at Oslo søker OL, svarer 45 prosent at de er positive. Andelen negative svar er 37 prosent, mens 18 prosent har ingen oppfatning.

Undersøkelsen er utført i tidsrommet 10. til 12. juni av Respons på oppdrag fra Aftenposten. 1002 personer over hele landet er blitt spurt.

– Det er veldig oppmuntrende og hyggelig at det er et flertall i landet for at man ønsker et OL hit. Jeg tror både Lillehammer-OL og ski-VM i Trondheim og Oslo ble opplevd som et arrangement som er felles for hele landet, sier Eli Grimsby, direktør for OL-etaten i Oslo, til Aftenposten.

Oppslutningen rundt OL-søknaden er størst blant de unge. I aldersgruppen 18-30 år mener hele 65 prosent at Oslo bør søke. Blant dem over 60 støtter kun 34 prosent en OL-søknad.

Oslo kommune sendte inn søknaden om statsgaranti i juni, og i september skal det avholdes folkeavstemning i Oslo om spørsmålet. Fristen for å sende inn søknaden til Den internasjonale olympiske komité (IOK) er mars neste år. Stortinget skal avgjøre om Oslo får statsgaranti høsten 2014. IOK velger vertsby i juli 2015. (©NTB)