NY LEDERSTRUKTUR: Slik blir Olympiatoppens nye lederstruktur.
NY LEDERSTRUKTUR: Slik blir Olympiatoppens nye lederstruktur.

Slik blir Olympiatoppens nye lederstruktur

Idrettsstyret har bestemt seg for at Olympiatoppen skal omstruktureres og Jarle Aambøs rolle endres.

BEKKJARVIK (TV 2 Sporten): De to siste dagene har Idrettstyret vært samlet til siste styremøte før sommeren. Øverst på agendaen sto Tvedt-rapporten, som den siste tiden har vært på høring i idrettsorganisasjonen.

I dag har Idrettsstyret vedtatt den videre oppfølgingen av utvalgets anbefalinger, og samtlige oppfordringer i rapporten ble vedtatt. Det til stor glede for utvalgets leder, Tom Tvedt.

– Mange gode innspill
– Her er det mange anbefalinger, noen av kortsiktig perspektiv og noen må man bruke lengre tid på å implementere. Her det mange gode innspill som skal forsterke norsk toppidrett i framtiden.

– Alt som ble foreslått i rapporten blir tatt videre?

– Det er helt korrekt. Nå skal det spisses og utsettes i operativ drift, sier Tvedt.

Bakgrunn: Tvedt-utvalgets rapport: – Vil ha klarere resultatmål

Endrer lederstrukturen
Den største endringen Olympiatoppen kan vente seg er en justering av organisasjonsstrukturen.

I dag har toppidrettssjef Jarle Aambø hovedansvaret, og alt er samlet under én leder, men dette skal nå endres.

Idrettene vil bli fordelt i to bolker, sommer- og vinteridrett, i tillegg til en tredje avdeling der leder- og talentutvikling skal være i fokus. Hver enkelt bolk får sin sjef.

Jarle Aambøs rolle vil derfor naturligvis endres, og han er selv klar på at en mer administrativ rolle venter i fremtiden.

– Det blir mer tid til mer strategisk og operativ ledelse, mens de andre jobber mer konkret inn mot de enkelte trenere og idretter, sier Aambø til tv2.no.

Bakgrunn: Aambø kan miste makt

– Svekker ikke Aambøs posisjon
Med rollefordelingen som vil komme er det naturlig å stille spørsmål til maktfordelingen. Men Børre Rognlien er klar på sitt:

– Det har overhodet ikke vært en del av dette i det hele tatt, om toppidrettssjefens rolle styrkes eller svekkes. Han får en rolle som blir noe endret, men det er ingenting i det som sier at den blir svekket, sier han til tv2.no.

Generalsekretær i Idrettsforbundet, Inge Andersen, påpeker at toppidrettssjefen fremdeles vil være en toppidrettssjef, men hva Aambøs rolle blir når de andre undersjefene overtar noen av hans nåværende oppgaver vil han ikke si noe om.

– Styret har bedt om å få en kravsspesifikasjon på toppidrettssjefens posisjon. Så da bli det helt feil av meg å si noe om det før vi behandler det i august, sier generalsekretæren.