Lillestrøm fikk bot for tilskuerbråk i treningskamp

Lillestrøm er av Norges Fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg ilagt en bot på 20.000 kroner for tilskuernes bruk av pyroteknikk i en treningskamp i vinter.

Forbundets påtalenemnd anmeldte Lillestrøm på grunn av tilhengernes oppførsel i kampen mot Hønefoss 8. mars. Domsutvalget fant det bevist at Lillestrøm-tilhengere kastet knallskudd på banen og avfyrte 4-5 bluss på tribunen.

Lillestrøm hevdet at kampen ikke falt inn under fotballforbundets arrangementsreglement og at supporternes overtredelse av dette reglementet derfor ikke kunne sanksjoneres. Det ble avvist av domsutvalget, som påpeker at også treningskamper faller inn under reglementet.

– Utvalget er av den oppfatning at handlingene utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment, og at det må reageres strengt mot slike overtredelser, heter det i en pressemelding fra NFF.

Det legges i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk var omfattende og at Lillestrøm flere ganger tidligere er sanksjonert for lignende hendelser. (©NTB)