MÅTTE TIL UTLANDET: Kjeveleddspasient Erna Marie Storenes behandles av Patrick Grossmann, som er britisk spesialist i kjeveortopedi.
MÅTTE TIL UTLANDET: Kjeveleddspasient Erna Marie Storenes behandles av Patrick Grossmann, som er britisk spesialist i kjeveortopedi.

Kjeveskadde nektes behandling – må betale av egen lomme

Erna og Monica føler seg lurt av helsemyndighetene.

Av Anne Fredrikstad Kjeveleddspasient Erna-Marie Storenes håper å endelig få slippe de enorme kjevesmertene hos en kjeveortoped i London. Hun tilhører gruppen med pasienter med alvorlige og smertefulle kjeveskader som føler seg lurt av norske helsemyndigheter. For et år siden ble de lovet behandlingstilbud i løpet av 2012. Men fortsatt må pasientene betale store summer fra egen lomme fo