Slik ser den ut, krabben som Per Allan Auve har fanget. (Foto: Robert Reinlund, TV 2)
Slik ser den ut, krabben som Per Allan Auve har fanget. (Foto: Robert Reinlund, TV 2)

Kreftfremkallende tungmetall i krabber ved fiskeriministerens oppdrettsanlegg

Per Allan Auve satte teiner i nærheten av fiskeriministerens oppdrettsanlegg og fikk krabber fulle av svart innhold.

Av Asbjørn Leirvåg og Robert Reinlund

– Vi finner oss ikke i at fiskeriministeren vår beriker seg, mens vi som lokalbefolkning må lide ved at maten vår er forgiftet, sier Per Allan Auve.

Auve og familien er nærmeste nabo til et av de mange oppdrettsanleggene til Sinkaberg-Hansen, der fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen (Ap) har store eierinteresser.

I årevis har familien og den øvrige lokalbefolkningen satt teiner og garn ved øya Gjerdinga nord for Rørvik. De har kokt skjell og snegler og spist selvfangede krabber. Men ingen har visst at sjømaten har inneholdt helsefarlig tungmetall.

Krabbene kan ha en sykdom, men Auve frykter utslipp fra oppdrettsanlegget kan være en årsak.

AVVISER: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen
  (Ap) avviser at oppdrettere har egeninteresse av å melde inn færre lakselus
  enn det som er riktig. (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)
AVVISER: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) avviser at oppdrettere har egeninteresse av å melde inn færre lakselus enn det som er riktig. (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)

– Vi har brukt dette som vårt sted til å fiske krabber. Det kan vi ikke lenger fordi vi er redd for hva krabbene skal inneholde av gift, sier Auve.

Urovekkende funn

Kadmium er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen. Spiser man for mye kadmium kan det gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for å få kreft.

Labanalyser Auve har fått utført ved PreBio, avdekker at brunmaten i krabber tatt nær oppdrettsanlegget inneholder 7,8 milligram kadmium per kilo.

– På det nivået der er det klart at du ikke kan spise mer enn rundt ett måltid i uken på ca 50 gram, fastslår forskningssjef Amund Måge ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes).

Måge bekrefter at fôret som brukes i oppdrettsanlegg inneholder kadmium, men at dette er strengt regulert av grenseverdier.

Se hele innslaget fra 21-nyhetene her:

722526

Mistenker oppdrettsanlegget

Per Allan Auve er sikker på at oppdrettsanlegget er kilden til tungmetallet. Labanalyser av krabbe han har tatt en kilometer fra oppdrettsanlegget viser normale kadmium-verdier.

Han tar kontakt med myndighetene for å få undersøkt området på en mer faglig måte.

Naboene mistenker at dette oppdrettsanlegget kan være giftkilden.
  Det er ikke dokumentert. (Foto: Robert Reinlund, TV 2)
Naboene mistenker at dette oppdrettsanlegget kan være giftkilden. Det er ikke dokumentert. (Foto: Robert Reinlund, TV 2)

Labresultatene sender han også til Sinkaberg-Hansen, i håp om at de nye opplysningene tas alvorlig av eierne. Eneste tilbakemelding han får er at de driver i tråd med konsesjonen, og at alle spørsmål om dette må rettes til Mattilsynet.

Så langt har Mattilsynet nektet å ta prøver for å finne ut mer.

– Ja. og det er det som er så rart. Mattilsynet er vårt organ som vi må ha tillit til slik at ikke våre unger og vi får i oss denne giften, sier Auve.

Han understreker at han alltid har fanget krabber utenfor oppdrettsanleggenes sikkerhetssone på 100 meter. Nå har han brukt tusenvis av kroner av egen lomme for å dokumentere innholdet.

Se video: – Men i alle dager

722574

– Krever nasjonalt program

I flere måneder ber Auve det lokale Mattilsynet undersøke funnet han har gjort. Mattilsynet vil gjerne ha tips dersom krabbe fra området skal omsettes i butikker, men ønsker ikke å følge opp Auves funn.

– Kilden til kadmium i sjømat er ganske kompleks. Endel av det kan forklares i oppdrett. Ihvertfall når Auve framviser resultater som viser at krabbe nær anleggene har ganske høye nivå i brunmat spesielt, sier distriktssjef John B. Falch i Mattilsynet i Namdal.

OPPGITT: Per Allan Auve satte teiner i nærheten av fiskeriministerens
  oppdrettsanlegg og fikk krabber fulle av svart innhold. Her i samtale
  med distriktssjef John B. Falch i Mattilsynet i Namdal.
OPPGITT: Per Allan Auve satte teiner i nærheten av fiskeriministerens oppdrettsanlegg og fikk krabber fulle av svart innhold. Her i samtale med distriktssjef John B. Falch i Mattilsynet i Namdal.

– Kunne Mattilsynet tenke seg å stille opp og ta prøver for oss lokalbefolkningen? spør Auve.

– Dette må organiseres gjennom en nasjonal overvåking for å skaffe til veie mer kunnskap. Da må de rette myndighetene forespørres om det, sier Falch.

Mattilsynet sentralt mener kadmiuminnholdet i krabber er godt kartlagt gjennom en nasjonal undersøkelse i 2011. Der framgår det at krabber fanget i Rørvik-området har normale verdier.

– Jeg tror vel ikke egentlig at det vil bli gjort noe. Jeg synes Mattilsynet er totalt uten ryggrad, sier Auve til TV 2 etter møtet med Mattilsynet.

Les hele rapporten fra Mattilsynet her.

I Salten er det utstedet advarsel mot å spise krabbe på grunn av høyt kadmiuminnhold.

– Ingen kommentar

Per Allan Auve har engasjert advokat for å følge opp saken. Flere ganger har han forsøkt å komme i dialog med Sinkaberg-Hansen om bekymringene.

TV 2 ber fiskeriministerens oppdrettsselskap kommentere saken. I en epost skriver Sinkaberg-Hansen:

«Vi har ingen kjennskap til høyt kadmium-innhold i krabbe utover de påstander som er fremsatt av Auve. Fra vår side har vi så ledes ingen kommentarer til dette, og ser derfor ikke behov for å inngå noen intervjuavtale. Eventuelle spørsmål må eventuelt rettes til Mattilsynet».

Heller ikke fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen ønsker å kommentere saken. Gjennom sin informasjonsrådgiver får TV 2 opplyst at hun verken vil kommentere kadmiumfunnet eller forhold som går på den daglige driften av oppdrettsselskapet hun eier aksjer i.

– Jeg opplever dem som arrogante. Så lenge vi også har en fiskeriminister som sitter på toppen, så tror jeg Sinkaberg-Hansen kan ture fram som de vil. I hvert fall tror de det selv, sier Auve.