Nå ryker skiltene på de kjøretøyene som ikke har betalt årsavgiften om de blir stoppet i kontroll. (Foto: siste.no/ANB)
Nå ryker skiltene på de kjøretøyene som ikke har betalt årsavgiften om de blir stoppet i kontroll. (Foto: siste.no/ANB)

146.000 bilister lever farlig

Nå er det sendt ut vedtak om avskiltning.

Bare i hovedstaden ruller det 11.832 kjøretøy uten betalt årsavgift, men de er langt fra verstingene.

De slappeste når det kommer til betalingen av årsavgiften finner vi i Finnmark, hvor 5,2 prosent ikke har betalt avgiften. De flinkeste befinner seg i Sogn og Fjordane, hvor det «kun» er utsendt 2.393 avskiltningsbegjæringer, noe som utgjør 2,9 prosent. Det skriver siste. no:


Mangler 324 millioner

Til sammen er det 145.619 kjøretøy som mangler betalt årsavgift, som likevel er en solid nedgang fra opptellingen rett etter at fristen gikk ut 20. mars. Da var det hele 328.000 krav som ikke var betalt.

Til sammen utgjør de manglende betalingene 324 millioner kroner.

Ekstra kostnader

Bileiere som blir stoppet uten betalt årsavgift risikerer avskiltning, men de har også en mulighet til å berge seg.

Men det koster. De må nemlig både betale den ordinære årsavgiften, en tilleggsavgift samt et gebyr på 900 kroner. Og alt dette må de betale der og da.

LES OGSÅ: Ikke mist dette


Tvangsinnkreving

Om kjøretøyet blir avskiltet, blir det enda dyrere. Da må eieren nemlig også betale et påskiltingsgebyr til Statens vegvesen, pålydende 1.360 kroner.

Det er heller ikke bare å ignorere purringen. For i september sender Tollvesenet kravene videre til Statens innkrevingssentral for tvangsinnkreving.

Blir dyrere

Reglene for hvem som må betale årsavgift, er følgende: Alle kjøretøy som var registrert per 1. januar i år er avgiftspliktige i 2013. Dette gjelder også om kjøretøyet er avskiltet etter 1. januar.

Unntaket her er de som leverte bilen til vraking innen 20. mars – de slipper årsavgiften. Er kjøretøyet vraket etter denne datoen og før 30. juni, betales halve årsavgiften tilbake til eieren.

Vrakpanten er for tiden på 2.500 kroner, noe som vil øke til 3.000 kroner 1. juli.

Du kan lese mer om bil og trafikk på siste.no – her:

LES OGSÅ: Du kan trimme bilen din – uten å betale avgift