Sør Arena (Foto: Schrøder, Tor Erik/SCANPIX)
Sør Arena (Foto: Schrøder, Tor Erik/SCANPIX)

Start Stadion AS begjærer oppbud

Skylder 9 millioner kroner til Skatt Sør.

Det er et beløp selskapet ikke er i stand til å betale. Styret begjærer derfor oppbud, melder Start. Ifølge ikstart.no har Høyesterett avvist anken fra Start Stadion AS i den såkalte «momssaken».

– Det er viktig å presisere at den daglige driften i Start ikke vil påvirkes av dette. Start Toppfotball AS er leietaker hos Start Stadion, og vi antar at et leieforhold vil fortsette midlertidig med et bostyre fram til det langsiktige eierforholdet vil bli endelig avklart med Start Stadions långivere, sier administrerende direktør, Magne Kristiansen i Start Toppfotball AS.

Saken handler om navnerettighetene til Sør Arena. Start Stadion valgte å skille ut et eget selskap, Rettighetskompaniet AS, som eier navnerettighetene for perioden 2007-2016. Disse aksjene ble solgt til Sparebanken Sør i 2006. Banken betalte 27 millioner kroner. Start mente beløpet ikke var momspliktig. Det har ikke Skatt Sør vært enig i.

Start Stadion AS gikk rettens vei, men uten å bli hørt.

– Vi er uenig i dommen fra lagmannsretten og mener i tillegg at avgjørelsen der var tynt begrunnet. Derfor valgte vi å ta saken videre. Samtidig må vi erkjenne at det kun er et fåtall av denne type saker som tas til videre behandling i Høyesterett. Dette har ligget over oss i lang tid og vi har brukt mye tid og penger på å følge opp denne saken. Nå blir hovedfokus å finne en god langsiktig avtale med de store långiverne i selskapet, sier Kristiansen. (©NTB)