Toyota HiAce fra 1999:   Den er så motorsvak at den knapt holder fartsgrensen i motbakker. Og dette er altså bilen vi skal bruke når distriktets spydspiss rykker ut på skarpe oppdrag, sier Finn Arne Hvalbye,  leder av Politiets Fellesforbund i Vestoppland Politidistrikt. (Foto: Brynjar Eidstuen, oa.no/ANB)
Toyota HiAce fra 1999: Den er så motorsvak at den knapt holder fartsgrensen i motbakker. Og dette er altså bilen vi skal bruke når distriktets spydspiss rykker ut på skarpe oppdrag, sier Finn Arne Hvalbye, leder av Politiets Fellesforbund i Vestoppland Politidistrikt. (Foto: Brynjar Eidstuen, oa.no/ANB)

Må slå av sirenen i motbakker

For da klarer ikke politibilen å kjøre fra noen uansett.

En utslitt bilpark, lav bemanning og slitt utstyr generelt er ifølge Finn Arne Hvalbye hovedproblemene Vestoppland politidistrikt står ovenfor.

Han er leder av Politiets Fellesforbund i Vestoppland politidistrikt.

Som Oppland Arbeiderblad skrev i fjor høst er utrykningsbilen overmoden for utskiftning. Toyota Hiacen fra 1999 er likevel i bruk fortsatt.

– I motbakker slår vi av sirenen. Den går så sakte at det ikke er noen poeng å markere at vi kommer. Vi greier ikke å kjøre forbi noen uansett, sier Hvalbye.

Han har ikke oversikt over hvor mange biler distriktet råder over, men sier at de fleste er modne for utskiftning.

Del med Facebook-vennene dine


Politikerne må våkne

– Vi har biler som har gått 200.000, 350.000, og 420.000 kilometer. En bil har vi brukt over 200.000 kroner på i verkstedutgifter bare det siste året, sier Hvalbye, som håper det faktum at det er valgår kan bidra til å gjøre situasjonen lysere for Vestoppland politidistrikt.

Til Gjøviks Blad onsdag sier Hvalbye at man ikke fikk start på bilen for en måneds tid siden. Politiet skulle gi plass til en ambulanse under en akutt hendelse.

– Jeg håper politikerne snart våkner. Hvis de mener noe med økt beredskap etter 22/7 må de sette oss i stand til å håndtere det som måtte dukke opp. I dag er ikke situasjonen slik og dette er heller ikke noe man kan omorganisere seg bort fra, understreker Finn Arne Hvalbye.

Føler utrygghet

Han legger til at han får mange tilbakemeldinger fra frustrerte ansatte som blant annet føler utrygghet ved å skulle håndtere eventuelle krisesituasjoner med så liten bemanning.

Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ble lagt fram tirsdag, og justis- og beredskapsminister Grete Faremo gikk ut og hevdet at beredskapen i landet var styrket etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Hun viste blant annet til stortingsmeldingen «Terrorberedskap» -– regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, som ble lagt fram i mars i år.

Stikk motsatt

Den uttalelsen reagerer leder av Politiets Fellesforbund i Vestoppland politidistrikt til dels kraftig på.

– Slik jeg opplever det er situasjonen stikk motsatt. Beredskapen i Vestoppland er blitt dårligere etter 22/7. Jeg kan heller ikke se at vi fikk noe løft i det reviderte nasjonalbudsjettet, sier Hvalbye til OA.

Han røper at budsjettet i Vestoppland politidistrikt allerede er i minus for 2013.

Svakere enn på lenge

– Økonomisk er vi skåret inn til beinet. Selv om vi i utgangspunktet skal få tilført ni nye stillinger i år, er spørsmålet hvor reelt dette er, siden vi allerede går i minus. Hvor skal pengene hentes fra, spør Hvalbye.

Ifølge forbundslederen er bemanningen dårligere enn på mange år, og politidistriktet greier ikke å opprettholde minimumsbemanningen, som er fastsatt lokalt.

– Slik det er nå har vi i perioder kun to til tre tjenestemenn på aktiv tjeneste på kvelds- og nattetid. I tillegg er det to som har hjemmevakt i Valdres og to på Hadeland. Oppstår det en akutt situasjon, som for eksempel bevæpning, alvorlig ulykke eller i verste fall et terrorangrep, er vi helt på hæla, påpeker Hvalbye.

Basert på tilgjengelighet

Politistyrken i Vestoppland har per i dag ingen bakvaktordning og er ifølge Hvalbye basert på at de ansatte er tilgjengelige.

Utkantstrøk i regionen lider under den mangelfulle bemanningen.

– Det er naturligvis slik at innbyggere nær politihuset får raskere bistand ved behov. Jeg vil ikke si at folk skal føle seg utrygge, men det er klart at vi ikke har mulighet til å være alle steder like raskt som vi ønsker, dersom en akutt situasjon skulle oppstå, sier Hvalbye.

Må ha titalls nye

Han mener et titall nye tjenestemenn er nødvendig for at kravet om minimumsbemanning skal oppfylles og trekker paralleller til andre nødetater.

– I forhold til brannmannskaper og bemanningen ved sykehusene ligger politiet langt tilbake, påpeker han.

I dag er antallet tjenestemenn i Vestoppland på 1,16 per 1000 innbygger. Målet innen 2020 er 2 per 1000. Hvalbye mener det viser at man har et langt stykke å gå.

– Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at befolkningsøkningen blir større enn antatt. Arbeidsinnvandring fra Østblokklandene er også en utfordring for oss, erkjenner forbundslederen.

Du kan lese mer om bil og trafikk på oa.no – her:

Se video: Slik endte super-politibilen