LEI AV NETTBANKKLUSS: Er du en av dem som ikke har kunnet logge deg på nettbanken din som følge av datafeil? DnB er lite fornøyde med kvaliteten på datatjenestene og vurderer å skifte IT leverandør. (Foto: TV 2)
LEI AV NETTBANKKLUSS: Er du en av dem som ikke har kunnet logge deg på nettbanken din som følge av datafeil? DnB er lite fornøyde med kvaliteten på datatjenestene og vurderer å skifte IT leverandør. (Foto: TV 2)

DNB truer med å vrake nettbank-leverandør

DNB misfornøyde og vurderer å kutte multimillionavtale.

Evry er systemleverandør for en rekke nettbanker i Norge, deriblant landets største: DNB. Senest i mars opplevde kunder over hele landet at nettbanker ikke var tilgjengelige.

Det samme skjedde ved to tilfeller i november 2012, da ble 2,4 millioner nettbank- og minibankkunder berørt.

Nå bekrefter DNB at det ikke er noen selvfølge at avtalen med Evry, som snart skal reforhandles, blir fornyet.

Slik skal Evry sikre deg god bankkvalitet – les nede i saken!

LES OGSÅ:Thorleif (71) om nettbank: – Det er noe dritt

FEILMELDING: Dette er meldinga
  som norske bankkundar får tysdag ettermiddag når dei skal sjekka nettbanken
  sin. Fleire millionar nordmenn er råka av bankproblema. (Foto: Skjermdump)
FEILMELDING: Dette er meldinga som norske bankkundar får tysdag ettermiddag når dei skal sjekka nettbanken sin. Fleire millionar nordmenn er råka av bankproblema. (Foto: Skjermdump)

– Ikke fornøyde

– Vi er ikke fornøyde med den kvaliteten på tjenestene vi har levert til kundene i det siste, den har ikke vært bra nok. Dette har vi en løpende dialog med leverandørene våre på. Avtalen vi har med Evry løper ett år til og vil bli vurdert mot slutten av dette året, sier Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB til tv2.no.

Etter hva tv2.no erfarer er IT-avtalen en multimillionavtale.

LES OGSÅ: Forbrukersjefen om bankrotet: – Går på sikkerheten løs

dnb-midteide
  (Foto: DNB)
dnb-midteide (Foto: DNB)

Kundene er nok like fortvilte som vi er når ting ikke virker

Storkontrakt

– Vurderer DNB å overta IT-tjenestene selv?

– Alternativet er å gå på en ny runde med Evry som leverandør, eller å finne noen andre. Kundene er nok like fortvilte som vi er når ting ikke virker. Vi er avhengige av å ha god oppetid slik at kundene får gjort det de skal, sier Midteide i DNB til tv2.no.

– Hvor mye penger dreier det seg om?

– Det vil ikke bli offentliggjort, men det sier seg selv at det dreier seg om store beløp. IT-avtalene er lange og omfattende, systemene er komplekse og henger nøye sammen med leverandørene.

LES OGSÅ: Fotballgale Sverre fikk dekket TV-skade

UVISST: Kommunikasjonsdirektør i Evry, Geir Remman, kan ikke
  si hvor lang tid det vil ta å rette feilen.
UVISST: Kommunikasjonsdirektør i Evry, Geir Remman, kan ikke si hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

Rom for forbedringer

Evry er Norges største og Nordens nest største IT-tjenesteselskap med rundt 10.000 ansatte.

– Hvordan ser dere på samarbeidet?

– Vi har fullt fokus på dette, både i toppledelsen og på operativt nivå, og tar driftssituasjonen meget alvorlig. Vi jobber med dette daglig i Evry, og i samarbeid med DNB. Vi ser jo også at på en del områder er det forbedringer, men det er fortsatt fullt fokus på å få dette helt ferdig, sier Geir Remman, kommunikasjonsdirektør i Evry.

Vi tar driftssituasjonen meget alvorlig

– Har Evry fått signaler på at kontrakten med DNB ikke vil bli fornyet?

– Denne typen kontrakter blir forhandlet frem for en periode. Kontrakten med DNB løper ut om ett års tid, og det er offentlig kjent at det pågår forhandlinger om kontrakten. Slik konkurranse er vanlig, sier Remman.

Ifølge VG har svikt i datasystemet til Evry ført til ramaskrik fra norske bankkunder seks ganger på under to år. Årsakene til nedetiden har blitt forklart med teknisk feil i infrastrukturen og serverfeil.

LES OGSÅ: DNB vil dekke tapene til småsparerne

– Vi jobber med forbedringer

Evry har rundt 1300 ansatte som jobber innen bank- og finanssegmentet, i tillegg til flere hundre medarbeidere som jobber med drift som er felles for bank og andre kunder.

– Hva gjør dere for å sikre god kvalitet på banktjenestene dere leverer fremover?

– Evry jobber med forbedringer på to hovedområder: Vi investerer betydelig i teknologi, prosesser og kompetanse for å møte en stadig mer krevende bankhverdag der systemene er åpne 24/7, altså hele døgnet, og der publikum venner seg til å bruke mobil og andre plattformer, sier Geir Remman til tv2.no.

– Teknologi og kompetanse henger sammen. Vi må investere i teknologi som er robust nok til å tåle volumer. Trafikken øker og da må kapasiteten dekkes opp. Når det gjelder prosesser og kompetanse er det viktig at man jobber på en strukturert måte. Dette har også med kultur å gjøre.

Internt har Evry startet et forbedringsprosjekt kalt «snu hver stein». Der går man igjennom alle sider ved driften for å se hvor man har forbedringspotensial.

KJEDELIG: Feilmelding i mobilbanken. (Foto: TV 2)
KJEDELIG: Feilmelding i mobilbanken. (Foto: TV 2)

Bygger moderne datasenter

– I industrien er man opptatt av HMS fordi man kan skade medarbeidere, i vår bransje oppstår ikke fysisk skade, men vi kan skade våre kunder ved at vi ikke gjør ting på en riktig måte. Vi har innført en del regler og måter å jobbe på, absolutte krav som alle skal følge.

Kommunikasjonsdirektøren nevner ett eksempel: I industrien må du holde deg i rekkverket når du går i trapper. For å forhindre feil hos sine kunder er Evry blitt strengere på at man følger de prosesser og regler som gjelder. Det stilles krav og forventninger om endringer fra kundenes side.

– Vi skal ikke endre for raskt før man ser hva som kan gå feil, eller hva som kan skade kunder.

Evry er uavhengig av bankavtalen i gang med å bygge et nytt datasenter, ifølge selskapet på høyde med de mest moderne i Norden. Her skal man benytte seg av fremtidens teknologi, og selskaper som Gjensidige, Storebrand og Posten skal integreres i tiden fremover.