EVIG: Pensjon er ikke «sexy», men er uten tvil et forhold som varer livet ut. (Foto: Illustrasjonsfoto)
EVIG: Pensjon er ikke «sexy», men er uten tvil et forhold som varer livet ut. (Foto: Illustrasjonsfoto)

– Man bør tenke pensjon fra man er 20 år

Pensjonsekspert Hilde Jensen svarte på spørsmål om pensjon. Se svarene her!

Synes du pensjon er komplisert? Da er du ikke alene. Annenhver nordmann vet ikke hva de får i pensjon.

Pensjon er de pengene du skal leve av når du blir pensjonist - en form for lønn. Du kan selv påvirke hvordan pensjonen din skal bli - gjennom hvor mye du arbeider, hvor mye du tjener og hvor mye du eventuelt sparer selv.

Hilde Wærness Jensen fra Statens pensjonskasse svarer på dine spørsmål om pensjon.
Hilde Wærness Jensen fra Statens pensjonskasse svarer på dine spørsmål om pensjon.
Nettprat

Du er aldri for ung til å tenke på pensjon. Etter at pensjonsreformen ble innført kan du tjene opp pensjonen din allerede fra du er 13 år.

Ifølge Hilde Wærness Jensen fra Statens pensjonskasse bør man begynne å tenke på pensjon fra man er 20 år.

Nederst i saken kan du se alle spørsmål og svar!

Les også: Pensjonsguiden alder for alder: Hvem trenger å bry seg om pensjon?

Det finnes ulike typer pensjoner, men enkelt forklart er pensjon bygd opp av tre nivå: Folketrygden, tjenestepensjon (offentlig/privat) og egen sparing. Folketrygden er gunnmuren. Alderspensjonen du får fra folketrygden ligger i bunn. Alle som har bodd i Norge i minst tre år etter at de har fylt 16 år har rett til alderspensjon. Hvor mye du kommer til å få utbetalt fra folketrygden henger først og fremst sammen med hvor mye du har jobbet. Tjenestepensjon er neste nivå. Det er penger som arbeidsgiveren din setter av for at du skal nyte godt av de når du blir pensjonist - altså utsatt lønn. Er du ansatt i en offentlig bedrift er du automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning. Det er en del av tilleggsvilkårene dine. Hvis du har vært medlem i en slik pensjonsordning i tre år og jobbet mer enn 14 timer i uka, har du krav på offentlig tjenestepensjon. Hvis du er ansatt i en privat bedrift har du rett på såkalt obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som ble innført i 2006. Mer info får man hos arbeidsgiveren. Frivillige spare- eller pensjonsordninger. Om man ønsker kan man inngå egne spareavtaler slik at pensjonen blir høyere. Man kan for eksempel spare i fond eller tegne individuelle pensjonsavtaler hos bank eller forsikringsselskap.

Folketrygden er gunnmuren. Alderspensjonen du får fra folketrygden ligger i bunn. Alle som har bodd i Norge i minst tre år etter at de har fylt 16 år har rett til alderspensjon. Hvor mye du kommer til å få utbetalt fra folketrygden henger først og fremst sammen med hvor mye du har jobbet.

Tjenestepensjon er neste nivå. Det er penger som arbeidsgiveren din setter av for at du skal nyte godt av de når du blir pensjonist - altså utsatt lønn. Er du ansatt i en offentlig bedrift er du automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning. Det er en del av tilleggsvilkårene dine. Hvis du har vært medlem i en slik pensjonsordning i tre år og jobbet mer enn 14 timer i uka, har du krav på offentlig tjenestepensjon. Hvis du er ansatt i en privat bedrift har du rett på såkalt obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som ble innført i 2006. Mer info får man hos arbeidsgiveren.

Frivillige spare- eller pensjonsordninger. Om man ønsker kan man inngå egne spareavtaler slik at pensjonen blir høyere. Man kan for eksempel spare i fond eller tegne individuelle pensjonsavtaler hos bank eller forsikringsselskap.