kaare (Foto: TV 2)
kaare (Foto: TV 2)

Kåre ble truet til å betale pornopenger

Norsk inkassoselskap reiser landet rundt for å kreve inn ulovlige pornopenger fra utenlandske svindelbedrifter.

– Jeg fatter ikke at Oslo Creditservice har samvittighet til dette. Jeg fatter det bare ikke.

Ordene kommer fra Kåre Midthus fra Etnedal.

Han, og mange med han, har følt seg presset til å betale dyrt for tjenester de hevder de aldri har benyttet.

Kravet mot han stammer fra en mobilpornotjeneste sønnen hans angivelig skal ha benyttet seg av i oktober i fjor.

– Sønnen min har sagt til meg at han ikke har brukt tjenesten, og jeg stoler på ham.

Sønnen hans er mindreårig, og telefonen er sperret for spesialnummer og mobiltjenester.

– I teorien skal det være komplett umulig å få tilgang til sånne ting på den mobilen, sier Kåre.

Allikevel mente Oslo Creditservice, på vegne av et utenlandsk selskap registret i Karibien, at Kåre må betale kravet.

Småbarnsfaren har klagd til selskapene, og forklart at mobilen ikke var i sønnens hender da tjenesten skal ha blitt benyttet – en tidlig søndagsmorgen i fjor høst.

Les også: Marte Maries bil ble stjålet – fra mekanikerens hjemmeadresse

Mye porno

Hos Forbrukerrådet fikk de i 2012 over 100 tilsvarende henvendelser fra forbrukere landet rundt. Klagene stammer fra så mange som fem forskjellige pornoselskaper. I tillegg til å tilby pornografisk materiale, har selskapene en ting til tilfelles – kravene deres inndrives av Oslo Creditservice.

Direktør for forbrukerservice hos Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes, sier til «TV 2 hjelper deg» at klagestormen mot Oslo Creditserice og lysskye samarbeidspartnere ikke er et engangstilfelle.

– Forbrukerrådet har gjennom flere år hatt saker med både Oslo Creditservice og porno. Dessverre, sier Flønes.

Oslo Creditservice ble stiftet i 2003, og regnskapstallene deres viser at selskapet omsetter for over 10 millioner kroner årlig. Hvor mye av dette som kommer fra porno samarbeidspartnerne sine, nekter de å oppgi.

De vil heller ikke oppgi hvor mange av kravene de sender ut, som blir omtvistet og bragt for forliksråd.

Ingen gyldig avtale

Allerede i oktober i år fastslo Forbrukerombudet at pengeinnkrevingen var lovstridig. De mente at selskapet MaxBerg brøt flere sentrale bestemmelser i markedsføringsloven. Oslo Creditservice ble i oktober 2012 truet med medvirkningsansvar for brudd på markedsføringsloven ved å kreve inn pengekravene.

kaare_240 (Foto: TV 2)
kaare_240 (Foto: TV 2)

I en pressemelding 18.10, opplyste Forbrukerombudet at Oslo Creditservice hadde sluttet å kreve inn penger på vegne av selskapet.

Kåre Midthus derimot ble fakturert for tjenesten etter dette.

Forbrukerrådets advokat, Jon Andreas Lange, reagerer sterkt på måten inkassoselskapet opererer.

– Vi mener jo at dette er krav som ikke har noe grunnlag i det hele tatt. Her sender man ut regninger til kunder som ikke har ment å inngå noe avtale, som ikke har skjønt at de har inngått en avtale, og som heller ikke har fått beskjed etterpå, for eksempel ved en ordrebekreftelse, om at nå har du inngått avtale, sier Lange.

Han mener at Finanstilsynet bør vurdere konsesjonen til inkassoselskapet.

– Vi syns det er uheldig at de, med den konsesjonen, systematisk hjelper det vi mener er svindelfirmaer. Vi mener at den beste løsningen var at Finanstilsynet trekker tilbake konsesjonen, med mindre Oslo Creditservice slutter å inndrive krav på vegne av slike selskaper.

Les også: Lavprismat er sunnere og har bedre smak

Trues med rettssak

Da Kåre nektet å betale kravet, ble han truet med rettssak fra det utenlandske selskapet og forliksrådet av Oslo Creditservice.

– De var veldig raske til å komme med trusler, sier Midthus.

Han fryktet ikke å møte i forliksråd, men «TV 2 hjelper deg» har vært i kontakt med flere som innrømmer å ha betalt kravene mot seg for å slippe å møte opp.

De innrømmer å ha sett på porno, men benekter at de inngikk noe avtale. Mange velger å betale istedenfor å innrømme dette fremfor Forliksrådet.

På vegne av en forbruker, møtte Forbrukerrådet til Forliksråd mot Oslo Creditservice. Saken endte med full frifinnelse.

«TV 2 hjelper deg» har søkt innsyn i dommer, og også vært til stede under flere tilsvarende saker, og samtlige av disse har endt med frifinnelse til den innklagede. Men allikevel fortsetter Oslo Creditservice å kjøre sakene mot forbrukere.

Nekter å svare på spørsmål

I en epost til «TV 2 hjelper deg» benekter selskapet MaxBerg at de har sendt ut falske fakturaer. De viser til telefonlogger som bekrefter at tjenesten har vært i bruk hos de som har mottatt regning. De mener også at personer som har mottatt regning har godtatt vilkårene deres.

Pornonettsiden de driftet har nå blitt fjernet fra nettet.

Siden november i fjor har «TV 2 hjelper deg» forsøkt å få Oslo Creditservice i tale, men selskapet har ikke ønsket å gi noen form for kommentar, verken på mail, telefon eller ved oppmøte hos lokalene deres i Oslo.

Etter at «TV 2 hjelper deg» oppsøkte selskapet i desember i fjor, har de nå sluttet å kreve inn penger på vegne av MaxBerg, men «TV 2 hjelper deg» vet at selskapet fortsatt krever inn penger fra andre, tilsvarende selskaper.

Se «TV 2 hjelper deg» i kveld klokken 20.30!