Stadig flere kvitter seg med gamle bilvrak, ifølge statistikk fra Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening(NBF). Og nå i sommerferien øket vrakpanten ytterligere.
Stadig flere kvitter seg med gamle bilvrak, ifølge statistikk fra Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening(NBF). Og nå i sommerferien øket vrakpanten ytterligere.

Mange flere vraket bilen i 2012

Høyere vrakpant hadde stor effekt – og nå er den hevet ytterligere.

Biloppsamlerne opplever en sterk vekst i innsamlede kjøretøy. I 2012 ble 121.608 biler levert inn, ifølge statistikk fra Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening (NBF).

Dette er en økning på 18 prosent i forhold til 2011.

– Vrakpanten økte med 500 kroner ved årsskiftet 2012. I tillegg er det gode tider i Norge som gjør at mange kjøper ny bil, og dermed velger å skrote sin gamle, sier Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamlers Forening (NBF).

Vrakquiz: Kjenner du igjen bilene?

2.500 kroner

I fjerde kvartal i fjor ble det samlet inn 21 091 biler, som også er det svakeste kvartalet.

Mye av dette kan forklares med sesongvariasjoner, da det erfaringsmessig blir roligere hos biloppsamlerne før jul. Men en varslet av økning av vrakpanten spiller også inn.

– Fra 1. januar i år økte vrakpanten med ytterligere 500 kroner til 2500 kroner. Det førte til at mange ventet til nyåret med å levere inn den gamle bilen sin, sier Alm.

LES OGSÅ: Dette vraket er en av verdens mest verdifulle biler

121.608 biler

Totalt ble altså 121 608 biler levert inn i 2012, en økning på 18 prosent i forhold til 2011.

Statistikken for 2011 er imidlertid justert for en ekstraordinær vrakpant som kun var gjeldende dette året. Statistikken er utarbeidet av Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening (NBF).

LES OGSÅ: Disse millionbilene er bare forlatt

Omfattende miljøprosess

Ifølge Norges Biloppsamlers Forening blir 85 prosent av et bilvrak gjenbrukt og sendt til gjenvinning.

Biloppsamlerbransjen er i stor endring og har de siste årene investert tungt i ny teknologi. Når bilen kommer inn til en biloppsamler blir den først tappet for miljøfarlige vesker som blir forsvarlig lagret og destruert. Deretter blir de brukte bildelene som kan brukes om igjen plukket fra bilen.

Det som er igjen av bilen blir sendt til fragmenteringsverk som skiller ut alt som skal gjenvinnes.

LES OGSÅ: Mer lønnsomt å vrake bilen

85 prosent gjenvinnes

– Biloppsamlerbransjen har gjennomført omfattende miljøtiltak de siste årene, og alle biler som kommer inn til biloppsamlingsplasser blir forskriftsmessig miljøsanert. Gjenvinnings og gjenbruksgraden på innleverte bilvrak er i dag på 85 prosent. Målet er at dette tallet skal opp i 95 prosent i 2015. Dette er en forpliktelse norske myndigheter har i forhold til EU, gjennom EØS-direktivet. Kravet vil gjelde i hele EU og EØS området. sier Tor Alm.

LES OGSÅ: Her står bilskattene på rekke og rad

Gjenbruk

Som er siste ledd i miljøsatsingen, har Norges Biloppsamlers Forening økt sikkerheten ved kjøp av brukte bildeler.

-Det er store miljøgevinster ved å gjenbruke bildeler. For at kjøpet skal være enda sikrere for kundene, har NBF startet utviklingen av en forsikringsordning ved kjøp av brukte deler. Det forutsetter imidlertid at kunden benytter godkjente bildemonteringsbedrifter og godkjente verksteder, sier Alm.

Norges Biloppsamlers Forening (NBF)

Norges Biloppsamleres Forening ble etablert i 1980, og har per 1.1. 2011 65 medlemsbedrifter, representert i samtlige fylker. Medlemsbedriftene i NBF tar imot og behandler over 80 prosent av kasserte kjøretøy per år.

Medlemsbedriftene i NBF har en todelt drift. På den ene siden driver vi mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy, og på den andre siden driver vi profesjonell demontering og salg av brukte bildeler fra nyere skadebiler og fra vrakbiler.

Dette stoff formidler NTB for andre.

Oversikt over autoriserte biloppsamlere finner du her

Kilde: NTB og NBF

LES OGSÅ: Skjulte skatter i Kongsvinger-garasje