FORMALHAUT: Boksen viser plasseringen til planeten Formalhaut b fra 2004, 2006, 2010 og 2012. (Foto: NASA, ESA, and P. Kalas (University of California, Berkeley and SETI Institute))
FORMALHAUT: Boksen viser plasseringen til planeten Formalhaut b fra 2004, 2006, 2010 og 2012. (Foto: NASA, ESA, and P. Kalas (University of California, Berkeley and SETI Institute))

Det går en planet i bane rundt Saurons øye

Formelt sett heter solsystemet Formalhaut, men synet kan minne mer om Saurons øye fra "Ringenes Herre" trilogien. Nå har Hubble romteleskop tatt nye bilder av systemet - og oppdaget en planet.

SOLSYSTEMER: Bilder sammenligner Formalhaut og vårt eget solsystem. De to nederste er forskjellige utsnitt av vårt solsystem. (Foto: NASA, ESA, and A. Feild (STScI))
SOLSYSTEMER: Bilder sammenligner Formalhaut og vårt eget solsystem. De to nederste er forskjellige utsnitt av vårt solsystem. (Foto: NASA, ESA, and A. Feild (STScI))
I 2004 ble de første bildene av Formalhaut-systemet utgitt, og kallenavnet "Eye of Sauron" ble fort etablert.

I midten ser vi stjernen selv, og ringen rundt består av støvpartikler som går i bane rundt den. Støvet blir produsert av kollisjoner mellom kometer i et belte rundt stjernen, lik Kuiperbeltet i vårt eget solsystem. I vårt solsystem har vi flere slike belter, Kuiperbeltet som består av kometer utenfor Neptun, og asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

I Formalhaut-systemet er det kun èn ring.

Systemet er ungt, kun 200 millioner år mot vårt eget på 4,6 milliarder år. Kanskje det er et bilde på hvordan vårt eget solsystem så ut i begynnelsen?

Les: Har funnet et solsystem som ligner på vårt

Planet

FORMALHAUT: Et av de første bildene tatt av Formalhaut-systemet. (Foto: NASA, ESA, Kalas/Graham/UCB, Clampin/NASA/GSFC)
FORMALHAUT: Et av de første bildene tatt av Formalhaut-systemet. (Foto: NASA, ESA, Kalas/Graham/UCB, Clampin/NASA/GSFC)
En liten lysende prikk i ringen rundt stjernen, og det at selve ringen er litt skjev var de første tegnene på en planet – kalt Formalhaut b. Kanskje et mer passende navn hadde vært "Precious"?

Hubble romteleskop tok de opprinnelige bildene av den lille lysende prikken, men instrumentene som tok bildene ble ødelagt i 2007, og bekreftende bilder kunne ikke tas.

Sent i 2012 ble endelig bekreftende bilder av planeten endelig tatt med andre teleskoper, akkurat i tide til premieren på "Hobbiten". Planeten går i en veldig eksentrisk eller ujevn bane rundt stjernen, noen ganger så nært som 40 AU (1 AU = avstanden fra jorden til solen), noen ganger nesten ti ganger så langt unna. Den passerer ikke gjennom den lysende ringen med kometstøv, men går over og under den på veien rundt stjernen.

Astronomer er usikre på størrelsen til planeten – den kan være kun en liten dverg eller en kjempe på størrelse med Jupiter.

Les mer om Formalhaut-systemet på Hubble-teleskopets hjemmeside