Pandaen er en av de mest utrydningstruede dyreartene i verden. (Foto: TV 2)
Pandaen er en av de mest utrydningstruede dyreartene i verden. (Foto: TV 2)

Bør Pandaen dø ut?

Stadig flere mener at dyrearten blir holdt i kunstig åndedrett og at tiden nå er kommet for å koble fra.

Pandaen er en av de mest utrydningstruede dyreartene i verden, med bare rundt 1600 gjenlevende dyr i det fri. Parallelt med at Kinas befolkning øker og nye byer dukker opp, minker pandaens naturlige habitat og tilgang på bambus. Enorme summer blir hvert år brukt for å bevare dyrearten. Kina har gjort forsøk på kunstig befruktning av pandaer, kunstig fremstilling av bambus, utbygging av reservater og en økning av folks bevissthet rundt utfordringene. Alt i håp om å redde pandaen fra

Mer innhold fra TV 2