Pytonslange funnet i Florida (Foto: AP)
Pytonslange funnet i Florida (Foto: AP)

Pytonslangen kveler alt liv i Florida

Nå arrangeres det jaktkonkurranser for å ta knekken på slange-problemet.

– De kan muligens slå dem litt tilbake, men vil aldri bli kvitt problemet. Når invaderende arter har funnet seg så godt til rette er de umulige å bli kvitt.

Florida arrangerer nå jaktkonkurranse for å ta knekken på pytonslange-problemet, men Stein Ivar Ramberg, leder i Norsk Herpetologisk forening, har liten tro på at jaktpremier vil fri Florida fra monsterslangene.

Gråtkvalt TV 2-veterinær: – Det er forferdelig trist

2013 Python Challenge

Men en jaktkonkurranse er likefullt det siste middelet i forsøket på å bekjempe den burmesiske pytonslangen i nasjonalparken Everglades i Florida, skriver CNN.

Slangen, som på norsk ofte blir kalt tigerpyton, har de siste årene for alvor blitt en trussel mot økosystemet i det vernede sumpområdene sør i Florida. Statens hittil siste middel i forsøket på å bli kvitt krypdyrene er å henvende seg til publikum i konkurransen «2013 Python Challenge». Førstepremien på 1500 dollar går til den som tar livet av flest slanger, mens den som dreper den lengste pytonslangen blir belønnet med 1000 dollar.

– Noe av det skumleste jeg har gjort,

Utsletter små pattedyr

Monsterslangene har allerede spist nesten alle kaniner, pungrotter og vaskebjørner i nasjonalparken.

I en studie offentliggjort i det amerikanske tidsskriftet PNAS i januar i år, skriver biologen Michael Dorcas at bestanden av vaskebjørn og pungrotte har sunket med henholdsvis 99,3 og 98,9 prosent siden tigerpytonen dukket opp, mens kaninen ser ut til å være helt forsvunnet.

Zoolog Petter Bøckman forteller at det ofte går galt når nye arter får fotfeste på steder hvor de ikke hører hjemme fordi de forstyrrer balansen i økosystemet som har blitt til etter tusenvis av år med evolusjon. Og i Everglades er det i hvert fall ikke rart at de små pattedyrene har vært lette bytter for pytonslangene som plutselig dukket opp. Det er 16 millioner år siden forrige gang dyrene i Everglades måtte beskytte seg mot tilsvarende store rovslanger.

– Everglades er et spesielt område og et sårbart økosystem som amerikaneren setter stor ære i å bevare. Når de ser at én art som ikke hører hjemme der gjør stor skade så går det inn på dem.

Jonah (3) leker med slanger

– Store konsekvenser om nøkkelarter forsvinner

Man kan aldri vite nøyaktig hvilken påvirkning artene har på hverandre i et uoversiktlig område som Everglades, men dersom pytonslangene utrydder nøkkelarter, som fungerer som usynlige bærebjelker i økosystemet, vil konsekvensene bli store for hele nasjonalparken.

– På et eller annet tidspunkt vil forandringene ha innvirkning på vegetasjon og vil føre til fysisk forandring av miljøet. Det skjer typisk når nøkkelarter forsvinner. Og først når de er borte får man store omveltninger og forandringer i økosystemet som også rammer flere arter, sier Bøckmann.

Når det fysiske miljøet forandres går det også utover artene som i utgangspunktet ikke er truet av pytonslangen.

Monsterslange med 87 egg funnet i Florida

Kjæledyr i det fri

I USA har slangen vært svært populær som kjæledyr i mange år, men Florida har nå innført importforbud mot tigerpyton og tre andre typer pytonslange som et av tiltakene for å få ned antallet slanger. Stein Ivar Ramberg er en av få som har hatt dispensasjon fra totalforbudet mot slangehold i Norge, og har selv hatt en tigerpyton.

– Folk synes slangene er søte og greie når de er små, men slipper dem ut i det fri når de blir så store at de ikke kan håndtere dem lenger. De tror det er omtenksomt å slippe slangen ut i det fri, men det har vist seg at Everglades er et perfekt habitat for tigerpytonen og det har fått store konsekvenser.

Kan ha vært orkanen Andrew sin skyld

En annen forklaring på at pytonslangen har etablert seg i nasjonalparken stammer fra 1992. Orkanen Andrew herjet Florida og jevnet blant annet dyrebutikker og anlegg for klekking av slangeegg med jorden.

– Selv om hovedgrunnen til utbredelsen nok er kjæledyr som er sluppet fri, vet vi at man må opp på et visst nivå før artene får en massiv innvirkning på det nye miljøet de introduseres i, og det kan godt tenkes at den terskelen ble brutt i forbindelse med orkanen i 1992, sier Bøckman.