Det kan svi i lommeboka om du overtrer kjøreforbudet ved akutt luftforurensning. (Foto: ANB)
Det kan svi i lommeboka om du overtrer kjøreforbudet ved akutt luftforurensning. (Foto: ANB)

Nå kan du få miljøbot

Det kan svi i lommeboka om du overtrer kjøreforbudet ved akutt luftforurensning.

Det er ikke så ofte det skjer, men om det innføres kjøreforbud ved akutt luftforurensning i de store byene risikerer nå bilistene å bli bøtelagt, skriver siste.no.

– Regjeringen ønsker å forenkle og effektivisere håndheving av midlertidige kjøreforbud ved akutt luftforurensning. Statens vegvesen får nå, i tillegg til politiet, rett til å håndheve slike forbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Dieselforbud, par- og oddetallskjøring

Et eventuelt kjøreforbud kan dreie seg om dieselforbud og par- og oddetallskjøring på dager med mye luftforurensing.

I dag håndheves slike tiltak av politiet, og straffereaksjonen ved overtredelse er forelegg etter vegtrafikkloven.

Samferdselsdepartementet endrer nå gebyrforskriften som innebærer at gebyr blir innført som reaksjon, og at både politiet og Statens vegvesen får rett til å kontrollere og ilegge gebyr.

Kan koste 1.500 kroner

Boten er på 1.500 kroner.

– Det er viktig at midlertidig trafikkregulerende tiltak håndheves effektivt når de først innføres. Endringen vi nå gjør sikrer dette, sier Arnstad.

Les flere bil- og motorsaker fra siste.no her:

Les også: Forbud eller ikke - vi kjøper dieselbiler som aldri før