Kullkraftverket i La Cygne i Canada slipper CO2 ut i natten. CICEROs video forteller hvorfor ingen vil bruke saksen. (Foto: AP Photo/Charlie Riedel / CICERO)
Kullkraftverket i La Cygne i Canada slipper CO2 ut i natten. CICEROs video forteller hvorfor ingen vil bruke saksen. (Foto: AP Photo/Charlie Riedel / CICERO)

Derfor øker CO2-utslippene

Klimamøtet i Doha er over. Lurer du på hvorfor utslippene av CO2 øker, selv om alle er enige om at de må ned? CICEROs video på halvannet minutt gir deg svaret, med et smil. Se den her!

Den eneste gangen verden har klart å bli enige om å redusere utslippene av klimagasser var i Kyoto i 1997. Alle de rikeste landene i verden forpliktet seg da til å få ned utslippene i perioden 2008 til 2012. Det har vært en gedigen fiasko. Øker