Erik Tysse (Foto: Junge, Heiko, © HEJ)
Erik Tysse (Foto: Junge, Heiko, © HEJ)

Nye regler gjør at Tysse mister pengestøtte

Idrettsforbundet skjerper dopingsbestemmelsene.

Idrettsforbundet besluttet onsdag å sørge for strengere reguleringer for utøvere og ansattes forhold til doping og virksomheter som er uforenlig med NIFs virksomhet og kjerneverdier.

«Idrettsstyret vedtok at alle som ansettes i NIF/Olympiatoppen som trenere, ledere eller annet støttepersonell, gjennom ansettelsesavtalen garanterer at de ikke er eller har vært involvert i virksomhet som er uforenlig med idrettens virksomhet og kjerneverdier. Dette innbefatter blant annet doping og kampfiksing og andre handlinger som på annen måte er egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme. Det samme gjelder konsulentavtaler», skriver idrettsforbundet i en pressemelding.

Tysse mister støtte
Videre åpnes det for økonomiske sanksjoner mot de som bryter reglene.

«Idrettsstyret vedtok at alle stipendutøvere til OLT skal undertegne på en egenerklæring hvor utøverne aksepterer at de settes utenfor Olympiatoppen og fratas tildelte og fremtidige stipendmidler fra Olympiatoppen dersom de dømmes for brudd på dopingbestemmelsene», skriver forbundet.

Forbundets beslutning gjør at en dopingdømt stipendutøver som Erik Tysse vil miste den støtten har.

– Hvis en utøver har en streng dopingdom på seg vil de ikke motta stipend eller hjelp fra Olympiatoppen. Når det gjelder Tysse er det ingen tvil, bekrefter kommunikasjonssjef Per Tøien til tv2.no.

Tysse selv vil se nærmere på hva endringen får å si for ham før han uttaler seg.

– Jeg skal prøve å få tak i advokaten min, for dette blir et jusspørsmål angående dobbeltstraff, skriver han i en sms til tv2.no.

Deltok i London-OL
I mai 2010 avla Erik Tysse en urinprøve under et stevne i Milano. Prøven ga positiv A og B prøve på CERA, et tredjegenerasjons bloddopingspreparat.

Fra første stund bedyret Tysse sin uskyld. Han ble likevel utestengt i to år, etter at et enstemmig domsutvalg i Norges Idrettsforbund. Tysse anket dommen.

Kappgjengeren brukte halvannen millioner kroner på å renvaske seg, og mottok massiv støtte fra vitenskapelige miljøer. Hele 94 medisinske eksperter skrev under på at dopingresultatet var feil, men han fikk ikke medhold i Idrettens Voldgiftsrett(CAS). Tysse ble dermed utestengt.

8. juli, en dag etter ferdigsonet dom og en dag før fristen til OL utløp, gikk Tysse sitt spesialdesignede OL-løp i Os. Her kvalifiserte han seg til London-lekene, men OL endte opp med å bli mislykket for Tysse.