Veivesenet skal sette opp det nye østerrikske skiltet ved alle slike av og påkjøringer langs motorveiene på Romerike. De begynner her på Gardermoen.
Veivesenet skal sette opp det nye østerrikske skiltet ved alle slike av og påkjøringer langs motorveiene på Romerike. De begynner her på Gardermoen.

Bruker millioner på nye skilt

Se hvordan "spøkelsesbilistene" skal stoppes.

Myndighetene har slitt i årevis med å få bukt med «spøkelsesbilister» – sjåfører som forviller seg ut i feil kjøreretning. Nå skal veivesenet bruke millioner på et nytt tiltak – et østerriksk skilt, skriver Romeriks Blad.

På litt over tre år registrerte politiet på Romerike 88 såkalte spøkelsesbilister (biler som kjører i feil kjøreretning, red. amn.) – deriblant 50 på E16 (tidligere riksvei 35) ved Oslo Lufthavn.

For veivesenet og politiet er det et mysterium hvorfor så mange forviller seg ut i feil kjøreretning nettopp på E16.

100 nye skilt

En prosjektgruppe ble satt ned for å se på hva som kan gjøres for å få bukt med den livsfarlige kjøringen.

Prosjektgruppen kom opp med følgende løsning: «Den østerrikske hånda» – et stort advarselskilt som skal skremme bilister som er på vei ut i feil kjøreretning.

Nå skal det østerrikske skiltet opp på Romerike:

Her er det nye, store skiltet som skal hindre folk i å kjøre
  feil.
Her er det nye, store skiltet som skal hindre folk i å kjøre feil.

– Dette er noe vi ønsker å prioritere. Og det er naturlig at vi begynner med Gardermoen. Det er her vi har registrert flest feilkjøringer, sier senioringeniør Tor Nordgaard-Tveit i Statens vegvesen.

Ifølge Nordgaard-Tveit skal veivesenet sette opp den østerrikske hånda ved av- og påkjøringsramper langs motorveiene på hele Romerike.

– Totalt er det snakk om cirka 100 skilt fordelt på 50 ramper. Det skal være to skilt per rampe, forteller senioringeniøren.

Kostbart

Ifølge Nordgaard-Tveit er det uklart hvor stor regningen blir. Han anslår imidlertid at bare materialkostnadene beløper seg til rundt 10.000 kroner per skilt, noe som tilsvarer én million kroner.

– Jobben kommer nok til å koste like mye, hvis ikke mer. Dette er imidlertid et oppdrag som trolig må ut på anbud, derfor er det for tidlig å si noe sikkert om kostnadene, sier han.

Det er flere år siden den østerrikske hånda ble nevnt som et mulig tiltak mot «spøkelsesbilister». Skiltet ble imidlertid ikke godkjent av samferdselsdepartementet før i desember i fjor. Snart et år seinere er det fortsatt en god stund før skiltene er på plass her i distriktet. Årsaken er hovedsakelig byråkrati og forberedelser.

– Normalteksten for skiltet, det vil si beskrivelsen av hvordan og hvor det skal plasseres, var ikke klar før 1. juni. I tiden etterpå har vi jobbet med å kartlegge hvor skiltene skal etableres. I tillegg må jobben trolig ut på anbud før vi kan bestille skiltene, sier senioringeniøren.

Han anslår at det vil gå ytterligere et halvt års tid før den østerrikske hånda er på plass på Romerike.

Rusede og eldre

Selv om Nordgaard-Tveit håper og tror at det nye skiltet vil fungere, tviler han på at det vil eliminere problemet helt.

– Undersøkelser viser at det stort sett er eldre med lavere oppmerksomhet i trafikken og rusede personer som kjører i feil kjøreretning. Dette er personer som trolig ikke vil stoppe med mindre det finnes et fysisk hinder, sier senioringeniøren.

– Har du noen teorier om hvorfor det er så store problemet akkurat rundt Gardermoen?

– Det er vanskelig å si. Men det kan ha sammenheng med at folk er stresset. I tillegg er det et komplisert kjøremønster rundt flyplassen, sier han.

Har sett mange

Roar Gulliksen jobber deltid som bussjåfør for Europark på Gardermoen. Men selv om han kun jobber ved flyplassen av og til, har han sett mye merkelig kjøring.

– Det er mange som kjører i feil kjøreretning, spesielt her inne på flyplassområdet. Heldigvis skjønner de fleste at det er noe galt og snur før de kjører ut på hovedveien, sier Gulliksen.

Bussjåføren synes det er merkelig at folk klarer å kjøre feil.

– Fatter det ikke

– Jeg fatter det ikke. Det er jo så godt skiltet overalt, sier han.

– Det må være noe galt med dem som kjører ut på motorveien i feil kjøreretning. Normale folk gjør ikke det her oppe, sier han.

Les flere bil og motorsaker i Romerikes Blads motormagasin her

Har du tro på dette tiltaket - gi din stemme under: