Røa (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)
Røa (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)

Røa får økonomi-smekk av NFF

Leverte økonomirapport 16 dager for sent.

Doms- og sanksjonsutvalget har besluttet å ilegge Røa Fotball Elite bot på 25.000 kroner for sen levering av den økonomiske rapporteringspakken.

Det skriver NFF i en pressemelding fredag.

NFFs påtalenemnd anmeldte Røa Fotball Elite til Doms- og sanksjonsutvalget, på grunnlag av at klubben ikke har innlevert den økonomiske rapporteringspakken innen fastsatt frist.

Utvalget legger til grunn at Røa har forholdt seg som beskrevet i anmeldelsen. Uvalget finner det således bevist at Røa ikke innleverte den økonomiske rapporteringspakken innen fristen 3. september 2012, og at den først ble levert digitalt 16 dager etter fristens utløp, med påfølgende levering per post. Klubben har ikke bestridt det faktiske forhold.

Utvalget viser til den avgjørende betydningen det har for Klubblisensnemndas arbeid at klubbene overholder fristene som gjelder for lisensbehandlingen. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at forholdene må sanksjoneres strengt overfor klubber som ikke oppfyller frister som er fastsatt knyttet til klubblisensordningen.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at klubben befinner seg på øverste nivå i norsk kvinnefotball, og at overholdelse av frister og etterlevelse av klubblisensreglementet må kunne forventes av en klubb på dette nivået.