aambøøø
aambøøø

Aambø kan miste makt

Toppidrettssjef Jarle Aambø må trolig gi fra seg deler av makten i Olympiatoppen.

I dag la Aambø og assisterende toppidrettssjef Marit Breivik frem resultatene av Olympiatoppens egen evaluering etter den svake OL-innsatsen i London. Fasiten viser to gull, et sølv og en bronse.

Var det noen gang et tema for deg i evalueringsprosessen at du burde gå av?

– Nei, det har ikke vært et tema og det har det ikke vært noe fokus på det. Vi har ikke fokusert på meg eller noen andre enkeltpersoner. Det har vært viktig for meg å lage en god og grundig evaluering, slik som vi bruker å gjøre.

Men for Idrettsstyret var det ikke nok med en intern evaluering etter Norges dårligste sommer-O L siden 1984. I år skal et eksternt utvalg, ledet av idrettsstyremedlem Tom Tvedt, evaluere Olympiatoppen. Rapporten skal være ferdig 28. februar.

Les også: Lover tøff granskning av Olympiatoppen

Etter det TV 2 forstår savner Idrettsstyret at Olympiatoppen tar tydelig selvkritikk, de savner en klar ansvarsfordeling i Olympiatoppen og de mener at Olympiatoppen ikke tenker langsiktig nok. Spørsmålet er om Tvedt-utvalget er enig og om de vil gå inn for en endring. TV 2 vet at det er høyaktuelt å opprette nye lederstillinger under toppidrettssjefen. En person skal være ansvarlig for sommeridrettene og en for vinteridrettene. Det er også aktuelt å ha en ungdomssjef.

– Jarle (Aambø) og Marit (Breivik) har på pressekonferansen vært inne på at de har fullt fokus i Olympiatoppen på O L I Sotsji. Det forstår vi jo, men det må også være noen der som har fullt fokus på O L i Rio. Det betyr kanskje at man må se litt på ansvarsfordelingen, og det betyr antakelig vis også at man må ha mer ressurser, sier idrettspresident Børre Rognlien.

– Er Idrettsstyret av den oppfatning at man bør ha en vintersjef og en sommersjef?

Det kan nok bli et resultat. Men vi skal avvente rapporten fra Tvedt-utvalget, sier han.

Jarle Aambø vil ikke utelukke noe.

– Vi har ikke vurdert om vi skal gjøre noen justeringer på det området. Allerede nå har vi to assisterende toppidrettssjefer, der den ene har hatt mer fokus på O Let som har vært. Men dette er noe vi skal se på, basert på erfaringene vi nå har fått gjennom O L og Paralympics i London.

– Så du kan være åpen for en slik modell?

– Jeg utelukker ikke noen endringer eller justeringer. Men vi er ikke der nå. Nå har vi hatt en god og grundig evalueringsprosess og vi må se på hva det eksterne utvalget finner ut, sier Aambø.