Svensk professor mener det vil være både økonomisk fornuftig og begrense antall ulykker om en gir 25 åringer sertifikatet gratis.  (Foto: Fjeldstad, Knut)
Svensk professor mener det vil være både økonomisk fornuftig og begrense antall ulykker om en gir 25 åringer sertifikatet gratis. (Foto: Fjeldstad, Knut)

– La 25-åringer få gratis førerkort

Forskere tror det vil begrense antall ulykker betraktelig.

Det er ikke bare med tanke på antall ulykker at en slik strategi kan være fornuftig. Samfunnsøkonomisk er det også gunstig, skal vi tro svenske forskere ved universitetet i Umeå.

Unge sjåfører er overrepresentert i alvorlige ulykker, både i Norge og Sverige, og tanken er at det vil bli langt færre av disse om en større andel av de som får sertifikatet er eldre.

God økonomi

Noe av forklaringen på at så mange unge sjåfører er involvert i ulykker, er at hjernen ikke er ferdig utviklet når en er 18 år, og at en har lettere for å gi etter for gruppepress.

Kostnaden ved de mange ulykkene med unge sjåfører er høyere enn eventuelt å måtte gi gratis førerkort til alle 25-åringer. Dermed vil et slikt tiltak både være økonomisk fornuftig, og begrense ulykkene i trafikken..

SE VIDEO: De filmer kjøreturen – så skjer dette

Kan kjøre "bil" fra de er 15 år

Det påpekes at en slik ordning ikke kunne være absolutt – ettersom det mange steder i utkantene er helt nødvendig med sertifikatet.

I Sverige er det imidlertid litt mindre avgjørende, ettersom ungdom der kan kjøre A-traktor fra de er 16 år. Dette er ombygde biler som går i maks 50 km/t.

LES OGSÅ: – Unge menn kan være farlig selvsikre bak rattet

Ikke alle er enige

Forskerne fra Umeå får imidlertid motbør fra andre, som mener at mange av ulykkene der unge er involvert handler om manglende erfaring, og at denne faktoren vil være den samme om sjåføren er 25 år eller 18 år.

Hans Mattson, hos Transportstyrelsen i Sverige, som tilsvarer Statens vegvesen her hjemme, mener at det er nødvendig med fem års kjøreerfaring før du er en "trygg" sjåfør – uansett om du starter som 18- eller 25-åring.

LES OGSÅ: Stort og gammelt gir falsk trygghet

Forbud visse tider av døgnet

I enkelte stater i USA er det innført forbud for unge å kjøre bil etter et visst tidspunkt på døgnet. Det er også ulovlig for ferske sjåfører å ha passasjerer på samme alder, slik at en skal unngå at det blir press på å kjøre uansvarlig.

Også her hjemme har det vært diskutert ulike løsninger for å hindre ulykker med unge sjåfører.

Hva synes du? Hvordan kan vi begrense antall ulykker med unge/uerfarne sjåfører? Skriv i kommentarfeltet under:

LES OGSÅ: Vil nekte unge sjåfører å ha med passasjerer