Politiets Hillsborough-arbeid skal etterforskes

Det britiske politiets særskilte etterforskningsorgan og riksadvokaten varslet fredag at politiets arbeid i Hillsborough-tragedien fra 1989 skal under lupen.

Bakgrunnen for etterforskningen er rapporten fra forrige måned som konkluderte med at inntil 41 av de 96 drepte kunne ha blitt reddet om tribunekatastrofen hadde blitt håndtert bedre. I tillegg ble det bevist flere graverende feil av politiet, som senere skal ha forandret en rekke vitneavhør for å begunstige egen posisjon.

Politiets etterforskningsorgan (IPCC) opplyste at granskningen kan føre til at enkeltpersoner og offentlige etater blir straffeforfulgt. Det er i så fall snakk om påstander om mened, misbruk av offentlige verv og forvrengning av sannhet.

Riksadvokat Keir Starmer bekreftet også at de nye bevisene fra Hillsborough-tragedien skal sees nærmere på. Utfallet kan føre til at enkeltpersoner blir tiltalt for drap som følge av grovt uaktsomhet. (©NTB)