På Midtukekupongen fredag skal 5 000 000 ekstra fordeles til tipperne som får 12 rette
På Midtukekupongen fredag skal 5 000 000 ekstra fordeles til tipperne som får 12 rette

TIPPING: Fredag skal bonuspotten ut

6 millioner kroner venter på nye eiere

Her kan du tippe

Bonuspotten skal utbetales på fredag - tippefrist 19.55
Forrige gang bonuspotten ble fordelt, fredag 7. september, var omsetningen på 6 095 111 kr. I 12’erpotten lå det over 7 000 000 kr. 1261 hadde 12 rette, deriblant de som leverte vårt forslag på 96 rekker. Premien for 12 rette ble 5590 kroner. Uten utbetaling av Bonuspotten ville 12’ern gitt i underkant av 1 000 kroner.

På kupongen fredag for fem uker siden var det åtte lag som hadde fått over 50 prosent av kryssene, og sju av lagene innfridde. Denne fredagen blir Spania, Slovakia, Tyskland, Israel, Slovenia, Kroatia og Sveits lag som får over 50 % av kryssene. Vinner alle disse sju kan man nok ikke regne med å få utbetalt mer enn 2 000 kroner for 12 rette. Vinner seks av dem blir det rundt 5 000, med fem 12 000. En premie på over 50-60 000 blir det neppe før minst tre de sju største favorittene feiler.

Vi går for en 384-rekker denne fredagens Midtukekupong.

1. Sveits – Norge H

2. Bulgaria – Danmark UB

3. Hviterussland – Spania B

4. Slovakia – Latvia HU

5. Serbia – Belgia HUB

6. Estland – Ungarn UB

7. Wales – Skottland UB

8. Irland – Tyskland B

9. Hellas – Bosnia-Hercegovina HU

10. Luxembourg – Israel UB

11. Makedonia – Kroatia UB

12. Slovenia – Kypros H

De 384 rekkene vil gi fra 2 000 kroner til over 100 000 ved en eventuell 12’er. Fire av de åtte største favorittene er dekket med en halvgardering, men det er ikke nok til å vinne millioner. Vil du ha håp om større premier må du ta høyde for flere overraskelser. Et ekstra kryss, på Bosnia-Hercegovina. Det krysset koster 192 kroner, og kan absolutt være verdt pengene.

Merk at innleveringsfristen er fredag kl. 19:55. Du kan lese. Les omtale av kampene her. Kupongen kan leveres via denne lenken

Om Tippekupongen
Den første omgangen var 13. mars 1948, og Tippekupongen på lørdager var det eneste spillet Norsk Tipping hadde i porteføljen før Lotto kom til i 1986.

Av omsetningen på Tippekupongen går 55 % til premier. Disse er fordelt med 15 % til Bonuspotten, 27 % til de som får 12 rette, 27 % til de som får 11 rette og 31 % til de som får 10 rette.

På en god lørdag er omsetningen på 6 000 000 kroner. 495 000 går til bonuspotten, 891 000 til de som får 12 og 11 rette, mens 1 023 000 fordeles på rekkene som inneholder 10 rette.

Dersom ingen har 12 rette, for eksempel på en lørdag, går premiepotten som var satt av til de med 12 rette, inn i neste lørdagskupongs 12’erpott (Jackpot). Denne lørdagen vil det da være om lag dobbelt så mye i 12’erpotten som normalt.

Bonuspotten utbetales til eventuell alenevinner. Bonuspotten legger på seg for hver kupong som spilles, med i underkant av 1 000 000 i uken, avhengig av omsetningen. Dersom én spiller er alene om å ha 12 rette utbetales Bonuspotten, og oppbygging av ny pott begynnet. Dersom ingen har ”tatt” Bonuspotten når den har rundet 5 000 000 kroner legger Norsk Tipping den til i 12’erpotten for den av de påfølgende Tippekupongen de finner mest hensiktsmessig, og den fordeles blant alle rekkene som inneholder 12 rette. Utbetalingen for 12 rette blir disse gangene 5-7 ganger så stor som den normalt ville ha vært.

(Skulle du være så heldig å ha to eller flere like rekker, å være alene om å ha 12 rette, vil du få utbetalt Bonuspotten. Men, dersom du leverer samme rekke for deg selv og kona, eventuelt mannen, og disse to rekkene er de eneste som inneholder 12 rette blir familiens utbetaling kanskje 890 000 og 0 i bonus, mot for eksempel nesten 4 000 000 dersom bare én av de to rekkene hadde blir levert, og bonuspotten hadde bikket litt over 3 millioner.)

Det er egne Jackpoter for alle kuponger, og en egen Bonuspott for Pausekupongene.

Hvordan vinne, og helst en god del?
På Tippekupongen spiller du mot de andre spillerne. Ser man bort fra Bonuspotten går 46,75 % til premier, så du må være langt flinkere enn dine konkurrenter for å kunne gå med overskudd.

En god pekepinn på hvordan andre spiller ser du på Folkerekka. Den viser hvor stor andel av kryssene H, U og B har fått i alle kampene. Der ser man raskt at de fleste av favorittene får en større andel av kryssene enn de fortjener, og lagene med de største navnene blir spilt av svært mange.

På Tippekupongen lørdag 6/10 var det fem av de 24 lagene som fikk minst 64 % av kryssene. Chelsea fikk 84 % av kryssene, Leeds og Blackpool 69, Viking og West Bromwich 64. Norsk Tipping hadde selvsagt de samme kampene på Langoddsen. Omregnet til prosenter antydet oddsen at Chelsea hadde 76 % sjanse for å vinne, Viking 56 %, Blackpool 55 %, Leeds 52 % og West Bromwich 51 %. I gjennomsnitt hadde tipperne 69 % av kryssene på favorittene i de fem kampene, mens Norsk Tippings oddssettere vurderte deres sjanser til å gjennomsnitt være 57 %. Tre av favorittene vant, én spilte uavgjort, mens én tapte. Rundt 1 av 6 rekker inneholdt de fem favorittseirene, og var dermed ute av dansen. Dersom kupongene var fylt ut med prosentene til NTs oddssettere ville bare 1 av 16 rekker vært ute av kampen om å få 12 rette. Bare tre rekker inneholdt 12 rette, og de flinke og heldige fikk hver 264 910 kroner for innsatsen.

Bonuspotten
Det reklameres og skrives en god del om denne, men skal du være alene om å 12 rette må du gardere de store favorittene godt eller helst kutte ut de aller fleste av dem (se mer om dette under). Har alle de 12 kampene fordelingen 60-20-20 på Folkerekka, og åtte av favorittene innfrir vil i teorien 12’eren gi 6 000 i utbetaling, 11’eren 230 kroner og 10’eren 20 kroner. Vinner seks av favorittene stiger premien til 50 000 for 12 og du kan ikke regne med å kunne få 12 rette alene før minst ni av de 12 favorittene feiler. For de aller, aller fleste tipperne er Bonuspotten noe de ikke er med i kampen om.

En god pekepinn på hvor mange rekker som inneholder 12 rette får du ved å ta prosentene for hvert enkelt tegn som inntreffer, dividere prosenten på 100, multiplisere dette for de 12 tegnene, og multiplisere produktet med antall innleverte rekker.

Eksempel på en tenkt fire kampers Tippekupong
På en tenkt Tippekupong med fire kamper er det utbetaling bare for fire rette, og 46,75 % av omsetningen går til premier. (De samme som på den faktiske Tippekupongen, fratrukket det som går til Bonuspotten).

Denne tenkte kupongen inneholder fire store favoritter. Favorittene på Tippekupongen får en langt større andel av kryssene enn de fortjener. Får man 1,55 i odds på seier til en favoritt på langoddsen (tilsvarer 55 prosents vinnersjanse) får denne favoritten gjerne 70 % av markeringene på Tippekupongen. En kamp med prosentfordelingen 70-17-13 på Folkerekka har gjerne fått 55-25-20 i vurdering av prosenter av Norsk Tippings oddssettere.

La oss si at omsetningen på denne kupongen er på 10 000 kroner. I premiepotten blir det 4 675kr. Med 70-17-13 i fordeling av kryssene på alle de fire kampene på den tenkte Folkerekka vil i teorien 2 400 rekker inneholde H-H-H-H. Blir det H skal disse 2 400 rekkene dele potten på 4 675 kroner, og premien for fire rette vil bli knappe 2 kr. Leverer man denne rekken vil verdien på sikt bli 0,18. Man vil få den inn noe under 10 % av gangene, og snaue 2 kroner for de 10 kronene man har brukt disse ukene. På oddsen får man altså gjerne 1,55 i odds på lag som får 70 % av markeringene på Tippekupongen. Får man inn den 10 % av gangene får man tilbake 53 % av innsatsen på sikt. Det er altså enorm negativ verdi i å levere de fire H’ene på denne Tippekupongen.

Leverer man alle rekker som inneholder 2 hjemmeseire, 1 uavgjort og 1 borteseier koster det 12 kroner. 1 300 av de totalt 10 000 rekkene vil i teorien inneholde tegnfordelingen 2-1-1. 18 % av gangene vil den rette rekken gi fordelingen 2-1-1. Premien blir 43 kroner. 18 % av gangene vil man få tilbake 3,58 (43 kroner/12 rekker) ganger innsatsen. Verdien på sikt med å spille fordelingen 2-1-1 vil være 0,65, noe som er bedre enn å spille samme fordeling på oddsen, men like fullt gir tap.

Å spille rekker som inneholder mer enn én favorittseier på denne tenkte Tippekupongen gir tap.

Leverer man de 12 rekkene som gir fordelingen 1-1-2 blir tallene: 241 av de totalt 10 000 rekkene vil i teorien inneholde tegnfordelingen 1-1-2. Premien blir 232 kroner. 6,7 % av gangene vil man få tilbake 19,37 (232 kroner/12 rekker) ganger innsatsen. Verdien på sikt med å spille fordelingen 1-1-2 vil være 128 %.

Leverer man denne ene rekken med fire borteseiere vil man få den inn én av 625 ganger, men det bare to-tre rekker som i teorien innholder fire B’er. Verdien vil ligge på rundt 300 %.

Konklusjon
Tippekupongen er mest av alt et underholdningsspill, men med kunnskap øker du dine vinnersjanser betraktelig. Sjansen for gevinst øker dersom du går sammen med andre, og på den måten spiller flere rekker. Det er som kjent bedre å vinne en viss andel av en gevinst enn 100 % av ingenting. Skal du ha muligheter for å vinne Bonuspotten bør du kutte ut spill på flere av de største favorittene. En rekke leverandører har systemer som hjelper deg med dette.

Når det er Jackpot er gjerne 12’erpotten dobbel så stor som normalt. Da får man bedre betalt for å ta med flere av favorittene.

Når Bonuspotten skal fordeles blant alle som får 12 rette er 12'erpotten 5-7 ganger så stor som normalt, og man får godt betalt selv om de fleste favorittene innfrir.