Høst... Når solen smelter nattefrosten til millioner av dråper. (Foto: Berit S. Lier)
Høst... Når solen smelter nattefrosten til millioner av dråper. (Foto: Berit S. Lier)

Nå kommer finværet!

Første del av uken har vært grå og våt for høstferierende øst- og sørlendinger. Torsdag snur det!

Høstferien henger igjen fra den gang Norge var et land av bønder, og ungene måtte være med å ta et tak i potetåkeren. Denne uken har det meste av Østlandet og deler av Sørlandet høstferie, men så langt har ikke været fristet verken til jobbing i potetåkeren eller andre aktiviteter utendørs.