statens vegvesen123 (Foto: TV 2 hjelper deg)
statens vegvesen123 (Foto: TV 2 hjelper deg)

Intern mail avslører Statens vegvesen i tomtestrid

– Jeg har mistet all respekt for Statens vegvesen etter dette, sier tomteeieren.

– Jeg ble sjokkert. At Statens vegvesens juridiske avdeling kan være så useriøse i sin saksbehandling, det hadde jeg ikke trodd, sier tomteeier Gunnar Hofstad.

I over fire år har Gunnar og familien kjempet en tøff kamp mot vegmyndighetene. Familien har krevd erstatning for tomten som de ble nødt til å flytte fra etter at de mistet huset sitt i en dramatisk brann.

De får ikke bygge opp huset igjen, fordi det ifølge dagens regler vil ligge for nært riksveien.

Les mer om saken her

Ble lovet faglig vurdering

Familien reagerte med vantro da Statens vegvesen ville overta utsiktstomten deres på to mål i Rennebu kommune for 5000 kroner.

– Det kunne like gjerne ha stått null. Det er en hån mot oss. Vi føler at de bruker vår tragedie til å erverve seg gratis grunn, var Gunnars reaksjon den gangen.

I lang tid ble familien forsikret om at Statens vegvesen hadde gjort en grundig faglig verdivurdering av tomten, uten at Gunnar fikk se noe bevis på dette.

Les også: Frp mener Statens vegvesen er arrogante og provoserende

Oppsiktsvekkende mail

Da Gunnar søkte om å få innsyn i dokumentene i saken sin fikk han langt mer enn han hadde regnet med.

Sammen med dokumentene fikk han tilsendt en intern mail der seksjonsleder Kari Ødegård i juridisk seksjon og to andre personer diskuterer hvor mye Gunnar skal få i erstatning for tomten sin.

Her er et utdrag fra mailen:

«...Hun [seksjonslederen] ville ha mere konkret uttalelse fra oss som hun kan sende med så hun fikk avsluttet saken. Jeg har skrevet noe, men er usikker på om vi skal tilby noe dersom det ikke er litt mere. Kan virke som en rød klut kanskje?»

I den neste mailen står det blant annet:

«Her er vurderingen fra X ang eiendommen på Rennebu. Det er foreslått en erstatning/ kjøp av tomten til kr. 5000 for å få løst saken. Det er mulig at denne kunne vært økt til kr. 10.000 for ikke å virke som den røde kluten som X viser til. Hva tror du?»

Les også: Er tomten verdt 5000, 30.000 eller 50.000 kr?

Har mistet respekten

Innholdet i mailen sjokkerte familien Hofstad.

– Jeg har snart ikke ord for hva jeg mener om Statens vegvesens saksbehandling, argumentasjon, vurderinger og ikke minst arroganse, sier Gunnar.

– Jeg har ingen respekt for Statens vegvesen etter dette. Noen bør finne noe annet å gjøre, legger han til.

Saken fortsetter under bildet

Tomt med familien (Foto: TV 2 hjelper deg)
Tomt med familien (Foto: TV 2 hjelper deg)


Nekter å kommentere mailen

I over en uke prøver «TV 2 hjelper deg» å få svar fra seksjonsleder Kari Ødegård om det er vanlig praksis at Statens vegvesen vurderer verdier av eiendommen på denne måten.

Hun svarer verken på telefon eller ringer oss tilbake. Vi får kun dette svaret fra henne på mail:

– Saken er som kjent oversendt Vegdirektoratet for administrativ overprøving, etter Hofstads eget ønske. Vegdirektoratet overprøver slik Regionens beslutning i denne saken. Det vil slik være både uryddig og i strid med god forvaltningsskikk at vi kommenterer forhold rundt saken og den tidligere saksbehandlingen i Regionen. Hofstad vil selvsagt få svar på sin henvendelse direkte fra Vegdirektoratet, skriver Kari Ødegård.

Les også: Statens vegvesen til Twitter-«kamp» mot TV 2 hjelper deg

– Bør ikke forekomme

Ifølge Veidirektoratets siste svar har Statens vegvesen foretatt en ganske ordinær verdivurdering av tomten.

Direktoratet påpeker at det ikke er uvanlig at det er uformell kontakt mellom fagmiljøene i etaten for å få belyst saken best mulig. Direktoratet legger imidlertid til at:

– E-posten, som er et internnotat i saken, inneholder imidlertid utrykk som Vegdirektoratet mener ikke bør forekomme i et saksdokument, skriver avdelingsdirektør Anthon Ths. Lein i Veidirektoratet.

– Jeg mener at denne saken har utviklet seg til en alvorlig sak for Statens vegvesen. Denne gangen er det oss det har gått utover, hvem er det neste gang? Jeg håper denne saken kan skape debatt i forhold til lovverket og anvendelsen av dette, sier Gunnar.

Veidirektoratets siste tilbud til familien Hofstad er på til sammen 90.000 kroner.

Trenger du vår hjelp? Send en mail til hjelperdeg@tv2.no

Følg oss på Facebook og Twitter