REPUBLIKANERE: Arbeiderpartiets Truls Wickholm, Eirin Sund og Jette F. Christensen åpner for å la en folkevalgt president flytte inn i Slottet. Dagens kongehus er avleggs mener trioen. Den fjerde forslagsfremmeren fra Ap, Marianne Marthinsen, var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: TV 2)
REPUBLIKANERE: Arbeiderpartiets Truls Wickholm, Eirin Sund og Jette F. Christensen åpner for å la en folkevalgt president flytte inn i Slottet. Dagens kongehus er avleggs mener trioen. Den fjerde forslagsfremmeren fra Ap, Marianne Marthinsen, var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: TV 2)

Ap-topper vil kaste Kongen

For første gang i historien fremmer stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet forslag om å vrake monarkiet og innføre republikk i Norge.

– Vi er blitt så satt i tradisjonene våre at alle kjøper Se og Hør med bilder av kongefamilien og synes alt er så hyggelig. Man glemmer at dette handler om hvordan landet styres, hvem som er statsoverhode og hvem som har rett til å representere Norge i FN og andre internasjonale forum, sier Arbeiderpartiets Truls Wickholm til tv2.no.

Før helgen fremmet Sosialistisk Venstreparti for tolvte gang grunnlovsforslag om å innføre republikk i Norge.

Nytt av året er at SV-erne Hallgeir Langeland og Snorre Valen for første gang i historien har fått med seg stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet på å fremme forslaget.

LES OGSÅ: SV vil gi kongen sparken

Vil utrede republikk

– Lyden og innholdet i dette forslaget er annerledes enn tidligere utgaver. Før har man sagt at Kongen skal settes på gata - punktum finale, nå tar man inn over seg de ulike problemstillingene og ønsker en utredning og bred debatt for å finne ut hvordan vi best skal få i stand en republikk, sier stortingsrepresentant Eirin Sund til tv2.no.

Rogaland Aps førstekvinne er - sammen med partiets 2. kandidat i Hordaland, Jette F. Christensen og Oslo-representantene Truls Wickholm og Marianne Marthinsen - Arbeiderparti-politikerne som nå er med å fremme forslag om å innføre republikk som styreform i Norge.

For der SVs tidligere forslag til å endre grunnloven nærmest har betydd revolusjon og umiddelbar avskaffelse av Kongehuset, vil partiet denne gang gi Harald og familien oppsigelsestid. De mildere formuleringene har gjort forslaget spiselig også for representanter for andre partier.

Hva mener du om denne saken?
Kan man forsvare monarki som styreform i Norge også i fremtiden?
Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

– Ikke nødvendigvis en president

I forslaget til Stortinget ber representantene om at det utredes hva slags type statsoverhode Norge skal ha, samt hvor mye politisk makt statsoverhodet skal ha. Videre ber de om at det utredes hvordan statsoverhodet skal velges, hvor lang periode statsoverhodet skal sitte og andre forhold.

– Dere ønsker en president i Norge?

– Ikke nødvendigvis. Man kan for eksempel se for seg at Stortingspresidenten får flere og større oppgaver samtidig som statsministeren får en mer sentral rolle. Det er mange alternativer, sier Truls Wickholm.

– Vi kan vel ikke klare oss kun med Storting og Regjering?

– Vi må selvsagt ha et statsoverhode, men hvor sentral rolle og hvilke funksjoner det statsoverhodet skal ha er en sak vi må diskutere nærmere. Dette er noe av det vi håper en utredelse og bred debatt skal kunne gi svar på, sier Wickholm.

– Vi er blitt så satt i tradisjonene våre at alle kjøper Se og Hør med bilder av kongefamilien og synes alt er så hyggelig

Prinsipielt feil

Ap-politikerne understreker at de ikke har noe å utsette på jobben dagens kongefamilie gjør, all den tid det er monarki i Norge. Hovedargumentene for at de ønsker en endring er prinsippet om at makt og posisjoner aldri skal kunne arves og at Norge trenger et styresett som gjenspeiler tiden vi lever i.

– Ingen argumenter utover at Kongehuset er «gammeldags»?

– Norge er et folkestyre. I et folkestyre er det folket selv som skal styre landet, og ikke noen som tilfeldigvis har familietreet i orden. Det er ikke riktig at posisjonen som statsoverhode går i arv innad i en spesielt utvalgt familie, sier Jette F. Christensen.

Lang vei å gå

Monarkiet har tradisjonelt stått sterkt i Norge, og ingenting tyder på at det i overskuelig fremtid vil bli flertall i Stortinget for å skifte det ut. Etter at forslaget fra SV- og Ap-representantene ble fremmet fredag går det nå til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite før det tas opp til avstemming i Stortinget i løpet av de tre første årene etter neste valg.

Det trengs 2/3 flertall i Stortinget for å endre grunnloven, slik dette forslaget vil kreve. Det skjer ikke, dersom dagens største parti på meningsmålingene - Høyre - får bestemme.

– Vårt konstitusjonelle monarki står seg godt i møte med fremtiden. Kongehuset binder nasjonen sammen i tid og rom, og har vist god evne til fornyelse, sier nestleder Jan Tore Sanner i en kommentar.

TV2.no har stilt et utvalg kommentatorer og politikere fra hele Norge spørsmålet:
Kan man forsvare monarki som styreform i Norge også i fremtiden?
Les hva de svarer i TV 2s Politisk panel.

Heller ikke internt i Ap-representantene Sund, Christensen, Wickholm og Marthinsens egen stortingsgruppe blir forslaget om å innføre republikk møtt med den helt store entusiasmen.

– Dette har jeg en pragmatisk holdning til. Fra å ha vært republikaner har jeg snudd og er blitt monarkist. Grunnen er rett og slett at det norske monarkiet fungerer bra, sier stortingsrepresentant for Aust-Agder Ap, Freddy de Ruiter.

Sist et forslag om å innføre republikk var oppe i Stortinget var på vårparten i 2010. Den gang uttalte partihøvding Martin Kolberg at å gjøre om Norge til republikk ville bryte med viktige prinsipper i samfunnet.

I TV 2s Politisk panel er meningene delte om monarki vs. republikk. Representanter for SV og Venstre samt ungdomspolitikere fra flere partier er mest kritiske til monarkiet som styresett. Flere er tydelige på at en endring av noe så prinsipielt uansett først kan komme etter at folket har sagt sitt i en folkeavstemning.

– Ikke radikalt

En folkeavstemning om saken utelukkes heller ikke av representantene som har fremmet forslaget. De nekter imidlertid å gå med på å kalle det radikalt å avsette et kongehus i det 21. århundre.

– Om man hever blikket ut i verden skjønner man raskt at det er mye mer radikalt og annerledes å la makt gå i arv. Det er jo ikke slik at når norske diplomater reiser ut for å gi råd om demokrati, at de da foreslår for land å finne seg en skikkelig respektert og fin familie og la de styre, sier Arbeiderpartiets Truls Wickholm til tv2.no.

SE OGSÅ: TV 2s Politisk panel - raske meninger

Tirsdag klokken 13 foretar Kong Harald V den offisielle åpningen av det 157. Storting. Du kan følge åpningen og Kongens trontale direkte på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen på TV, internett, nettbrett og mobil.