Rognlien venter på milliardfordelingen

Norsk idrett lever i spenning denne høsten. En omlegging av tippemiddelfordelingen kan bety cirka 500 millioner mer i årlig støtte framover.

Idretten får i dag 45,5 prosent av tippemidlene. Signalene fra myndighetene sier en økning til 64 prosent, men ingen vet når endringen finner sted.

– Nei, det gjør vi ikke. Det er ikke nedfelt noe sted. Vi har ingen formell informasjon om hva som står i statsbudsjettet. Men vi prøver å være klare på at vi behøver en endring av tippenøkkelen for å unngå kutt i overføringene til norsk idrett, sier idrettspresident Børre Rognlien til NTB.

– Uten en økning betyr det at man inviterer idretten til et valgår der man må kutte i anleggsutbygging og aktivitet for cirka 100 millioner kroner. Det vil være stikk i strid med forventningene som er skapt i idrettsmeldingen fra i sommer.

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles mellom idrett, kultur og humanitære organisasjoner.

Statsbudsjettet for 2013 legges fram 8. oktober. (©NTB)