Fra 19. januar 2013 innføres en ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel. Den krever opplæring og prøve, og kan tas fra fylte 18 år. Den nye klassen gir førerrett for MC opp til 600 cm3 og 35 kw. Illustrasjonsfoto: www.oa.no/ANB
Fra 19. januar 2013 innføres en ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel. Den krever opplæring og prøve, og kan tas fra fylte 18 år. Den nye klassen gir førerrett for MC opp til 600 cm3 og 35 kw. Illustrasjonsfoto: www.oa.no/ANB

Nye regler for MC-lappen

Se hva som skjer fra 1. januar 2013.

Fra 19. januar 2013 innføres en ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel. Den krever opplæring og prøve, og kan tas fra fylte 18 år. Den nye klassen gir førerrett for MC opp til og 35 kW.

Aldersgrensen for tung motorsykkel (klasse A) heves samtidig fra 21 til 24 år. Men den som har hatt førerkortet i klasse A2 i to år, kan ta et obligatorisk syv timers kurs og få førerrett i klasse A.

LES OGSÅ: Her råkjører MC-føreren på flukt forbi lekende barn

Kan være 20 år

Klasse A vil si tung motorsykkel uten begrensninger i motorvolum eller effekt.

– Ved å ta trinnvis opplæring via mellomtung MC (klasse A2) kan man få førerrett for tung sykkel ved fylte 20 år. Uten å gå via mellomtung MC, må sjåføren altså være fylt 24 år, sier Lars-Inge Haslie i seksjon for trafikkopplæring i Vegdirektoratet.

LES OGSÅ: Slik gjør du MC-en klar for vinteren

Mer erfaring

– De nye alderskravene for MC er en del av et nytt EU-tilpasset regelverk. Hensikten er at unge MC-førere skal ha mer erfaring og opplæring før de kjører tunge motorsykler, sier Haslie.

LES OGSÅ: Nordmann ble verdensmester i MC-bygging

Under opplæring

Den som er under opplæring, men ikke har avlagt førerprøve for klasse A før de nye reglene trer i kraft, kan fortsette opplæringen og ta lappen for mellomtung eller tung motorsykkel avhengig av alder.

Den som har gjennomført opplæring for tung motorsykkel, men ennå ikke er fylt 24 år, kan ta førerkort for mellomtung motorsykkel (A2).

De nye reglene gjelder fra 19. januar 2013. Endringene følger av EUs 3. førerkortdirektivet.

SE VIDEO: Nå får MC-føreren sjokk – og det skjønner vi godt!

Reglene for MC-førerkort

I 2011 var det 4422 som tok førerkort for tung motorsykkel. 1128 var mellom 21 og 24 år. Fra 2013 må disse gå veien om A2 for å få tilgang til ubegrenset klasse A.

Ny klasse mellomtung MC

Klassen gjelder motorsykkel med motorvolum inntil 600 cm³, effekt inntil 35 kW og effekt/vekt inntil 0,2 kW/kg. Den gjelder MC med eller uten sidevogn, samt trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW.

Nye krav til tung MC

Førerkort klasse A tung motorsykkel kan tas etappevis; etter minst to års kjøreerfaring med A2 mellomtung motorsykkel, og gjennomført obligatorisk opplæring, oppnås førerett i klasse A. Uten først å ta førerkort for mellomtung MC, er alderskravet 24 år for kjøre opp i den tyngste klassen.

Trehjulsmotorsykkel

Minstealderen er 21 år for trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW

Lett motorsykkel

For klasse A1 – lett motorsykkel opprettholdes alderskravet på 16 år.

LES OGSÅ: Han har kjørt i 300 km/t – i Norge