Syklonen Nadine har med seg store nedbørmengder mot Azorene. Kartet viser prognosen for torsdag. (Foto: Ronald Toppe)
Syklonen Nadine har med seg store nedbørmengder mot Azorene. Kartet viser prognosen for torsdag. (Foto: Ronald Toppe)

Frykter syndflod på Azorene

Den tropiske syklonen Nadine har med seg enorme nedbørmengder mot Azorene. Der bremser den opp.

De fleste tropiske syklonene som danner seg sør i Atlanteren beveger seg vestover inn mot Mexicogolfen. Noen svinger nordover langs østkysten av USA og Canada. En og annen syklon går nordøstover mot Sør-Europa. Azorene ligger midt i ruten. Azorene