alkoholforbruk (Foto: Illustrasjonsfoto)
alkoholforbruk (Foto: Illustrasjonsfoto)

Drikker mor øker sjansen for psykiske lidelser hos barnet

... mens fars alkoholmisbruk har mindre å si.

Dette viser den nye Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag.

Forskere fra Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom mors og fars alkoholmisbruk og barnas psykiske vansker.

Les også: – Det er en fulltidsjobb å være alkoholiker

I studien svarte 4012 ungdom mellom 13-19 år på et spørreskjema om angst og depresjon, selvfølelse, skolefungering, sosialt nettverk og personlighet.

Deres foreldre svarte også på et spørreskjema om drikkevaner og alkoholrelaterte problemer, samt angst og depresjon.

Hvorfor mors alkoholforbruk?

Resultatene viser at barn med mødre som misbruker alkohol har flere psykiske plager, sammenlignet med de som ikke opplever alkoholmisbruk i hjemmet.

– Barna med alkoholiserte mødre var mer redd, engstelig, opplevde håpløshet i forhold til fremtiden, var mer nedfor, trist og bekymret enn barn av ikke-misbrukende mødre, forteller førsteforfatter Kamilla Rognmo til God morgen Norge.

Les også: Bentes alkoholmisbruk endte i selvmordsforsøk

Verdt å notere seg er det faktum at mors alkoholforbruk har større innvirkning på barnas psykiske helse. Fars alkoholmisbruk ga lite utslag.

Ifølge Rognmo kan det være flere grunner til dette.

– Vi har ikke undersøkt hvorfor, så det blir kun spekulering. Men blant annet kan man tenke seg at mor i familien har en større del av omsorgsrollen enn far, og dersom mor ikke er i stand til å utfylle denne rollen kan det medføre en større svikt i omsorgsgrunnlaget til barnet. I tillegg kan det være at det er mindre akseptert at mor misbruker alkohol, enn far, forteller hun.

Les også: Drikker du én hver dag øker sjansen for hjerteinfarkt med 46 prosent

Flere hensyn

Effekten av mors alkoholmisbruk ble redusert når forskerne tok hensyn til andre mulige faktorer som kan påvirke barns psykiske helse.

Særlig kan foreldrenes egne psykiske plager, samt barnas sosiale nettverk og skolemiljø, ha en del å si.

– Mange av barna av alkoholmisbrukende mødre vil ikke få psykiske plager, samt at noen vil få litt, mens andre vil få store psykiske plager. I gjennomsnitt klarer de fleste barn av alkoholmisbrukende foreldre seg godt i forhold til psykiske plager opplevd i ungdomstiden. Dette kan bli verre eller bedre avhengig av tilstanden til det sosiale nettverket til barnet og skolemiljøet, samt en rekke andre ikke undersøkte variabler. Men i all hovedsak så klarer barna seg godt, opplyser Rognmo.

Les også: Flere unge menn sliter med sexlysten

Begrensninger i studien

Rognmo forteller at de har tatt høyde for begrensninger i studien, blant annet at mange mest sannsynlig underrapporterte sitt alkoholkonsum.

I tillegg har de ikke undersøkt om det er vold med i bildet, men ifølge Rognmo ville det kommet frem hvis det var en effekt.

– Det kan også hende at deltakelsen i undersøkelsen var forholdsvis lav blant alkoholmisbrukere med høyest alkoholkonsum. Samlet sett er det usikkert om disse feilkildene kan ha medført litt for sterke eller litt for lave effekter. For å være sikre på at gruppen som ble definert som alkoholmisbrukende foreldre hadde et reelt alkoholproblem, ble bare de høyeste 2 prosent av alkoholforbrukere blant kvinner og de høyeste 4 prosent blant menn tatt med i denne gruppen.