alkoholforbruk (Foto: Illustrasjonsfoto)
alkoholforbruk (Foto: Illustrasjonsfoto)

Drikker mor øker sjansen for psykiske lidelser hos barnet

... mens fars alkoholmisbruk har mindre å si.

Dette viser den nye Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag. Forskere fra Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom mors og fars alkoholmisbruk og barnas psykiske vansker. Les også: - Det er en fulltidsjobb å være alkoholiker I studien svarte 4012 u