KOMPLEKS KROPP: Fedme er ikke så enkelt som at overvektige mennesker spiser mer. (Foto: Illustrasjonsfoto)
KOMPLEKS KROPP: Fedme er ikke så enkelt som at overvektige mennesker spiser mer. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Overvektige barn spiser færre kalorier enn normalvektige barn

Likevel har de en tendens til å forbli overvektige.

Overvektige, yngre barn inntar flere kalorier per dag enn sine normalvektige jevnaldrende. Ut ifra det vi allerede vet, virker utsagnet logisk. Det som følger, er mer overraskende:

Når barna blir eldre blir nemlig mønstret reversert: Nå inntar de overvektige barna faktisk færre kalorier enn de normalvektige.

Overvektige barn forblir overvektig

Det er en ny studie gjengitt i tidsskriftet Pediatrics som har funnet de overraskende forskjellene i matvaner til overvektige barn mellom 9 og 17 år i forhold til barn under 9 år. Til AAAS (Advancing Science Serving Society) forklarer professor Asheley Cockrell Skinner forskningen:

– Barn som har blitt overvektige har en tendens til å forbli overvektige, sier Skinner til tidsskriftet.

Hun er hovedforfatteren av studien og konkluderer med at fedme kan begynne med at barnet spiser mye tidlig i barndommen. Etter hvert som de blir eldre, fortsetter de å være overvektige uten å spise mer.

Les også: Bosted avgjør om barnet ditt er overvektig

Overvektige spiser ikke alltid mer

Ifølge studien er én av grunnene at overvektige barn gjerne er mindre aktive enn normalvektige barn. Forskningen er dessuten i tråd med annen forskning: Fedme er ikke så enkelt som at overvektige mennesker spiser mer. Kroppen er kompleks i hvordan den reagerer på mengden mat vi spiser og vårt aktivitetsnivå.

100 ting du må spise før du dør

Jenter oftest overvektig

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 17 prosent av norske gutter og 22 prosent av jenter i tredje klasse er overvektig. Under seks prosent av jentene og guttene i denne aldersgruppen har fedme. Overvekt og fedme er hyppigere blant jenter i denne aldersgruppen, mens det er omvendt blant tenåringer.

I 15-16-årsalderen er andelen med overvekt eller fedme til sammen om lag 13-14 prosent.

Les også: Hver fjerde 11-åring har gått på slankekur

Fokus på kaloriinntak

Ifølge Folkehelseinstituttet er fedme hos barn etter treårsalderen forbundet med økt risiko for fedme i voksen alder. Risikoen øker med stigende alder, og er enda større hvis en eller begge foreldre har fedme. Forebyggende tiltak bør rette seg mot både kosthold og fysisk aktivitet.

Resultatet av Skinners studie tyder på at ulike strategier kan være nødvendig for å hjelpe overvektige barn til å komme ned til et sunt vektnivå.

– Det vil være fornuftig å fokusere spesielt på kaloriinntak hos de yngre barna, mens man hos de litt eldre barna bør prøve å øke aktivitetsnivået, sier Skinner til Pediatrics og legger til:

– Selv om å redusere kaloriinntaket hos et overvektig barn trolig vil resultere i vekttap, betyr ikke det at de kan spise som sine jevnaldrende – de vil faktisk måtte spise mindre enn dem, noe som vil være et vanskelig for barn og ungdom.

Les også: Forvrengt kroppsbilde hos tenåringer kan føre til overvekt