Høydehusforbud ut på høring

Det særnorske forbudet mot bruk av høydehus skal vurderes på nytt.

Forbudet ble vedtatt av Idrettstinget i 2003, og Norge er eneste nasjon i hele verden som ikke åpner for bruk av kunstig høydetrening.

Høydehusforbudet er blitt debattert med jevne mellomrom, men først nå har styret i Norges Idrettsforbund sendt saken ut på høring i hele organisasjonen. Man ønsker å finne ut om idretten vil endre vedtaket som forbyr bruk av høydehus.

– Høydehus er prinsipielt viktig å diskutere fordi det eksisterer et særnorsk forbud. Vårt ønske er å høre hele Ski-Norges syn, og da må vi bruke god tid å diskutere dette grundig. Saken skal behandles på kretsledermøtet i oktober. Deretter kommer skistyret til å gjøre et vedtak før høringsfristen, sier skipresident Erik Røste.

Saken gjelder ikke bare rene høydehus, men også problematikken rundt restituering ved bruk av oksygenmasker. (©NTB)