Norsk Polarinstitutts tokt i sommer viser at isen i nord er tynnere enn noen sinne. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell er bekymret. (Foto: TV 2 / Norsk Polarinstitutt)
Norsk Polarinstitutts tokt i sommer viser at isen i nord er tynnere enn noen sinne. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell er bekymret. (Foto: TV 2 / Norsk Polarinstitutt)

Nordpolen smelter: Vil ha Norge som miljøforvalter

Den rekordraske smeltingen kan gjøre Polhavet isfritt allerede i 2020. – Det som nå skjer vil få store konsekvenser for oss mennesker her i nord, sier miljøvernministeren som i dag ble oppdatert om utviklingen.

Sommerens tokt med forskningsskipet «Lance» bekrefter det satellittbildene viser.

Drivisen i Polhavet er i ferd med å forsvinne, de siste 30 årene har 75 prosent av den blitt borte.

– Det er alarmerende, og forskerne har som andre blitt overrasket over hvor raskt denne utviklingen går, sier direktør Jan Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt.

Livet i havet

Forskere fra Polarinstituttet brukte dykkere for å måle tykkelsen
  på polisen. (Foto: Norsk Polarinstitutt)
Forskere fra Polarinstituttet brukte dykkere for å måle tykkelsen på polisen. (Foto: Norsk Polarinstitutt)
I Kongsfjorden på Svalbard har forskere gjennom mer enn 20 år sett isbreer krympe og forsvinne helt. Temperaturøkningen påvirker også livet i havet.

– Polartorsk er erstattet med lodde, forteller seniorforsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt. Så det er store endringer som har skjedd når vi fikk økningen i temperaturen.

Se innslaget fra TV 2 Nyhetskanalen øverst!

Geografi og biologi i endring

Forskningskipet Lance. (Foto: Norsk Polarinstitutt)
Forskningskipet Lance. (Foto: Norsk Polarinstitutt)
Forskerne opplever de raske endingene i nord som et alarmsignal for hele kloden. Fredag kom miljøvernminister Bård Vegard Solhjell til Polarinstituttet i Tromsø for å få en orientering om det som nå skjer med isen i Polhavet.

– Det kommer til å få store konsekvenser, og det kommer til å få store konsekvenser for oss i Norge, sier han til TV 2. Mer ekstremvær, en av de mest åpenbare ting som vi har opplevd nå i i sommer for eksempel.

Isfritt Polhav i 2020

direktør Jan Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt.
direktør Jan Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt.
Polarinstituttets august-tokt har gitt ny, og verdifull kunnskap. Kunnskap som også har bekreftet at utviklingen i Kongsfjorden på Svalbard også gjelder for Polhavet. Den lar seg ikke stoppe.

Et isfritt Polhav om sommere allerede i 2020 er ingen umulighet med den fart isen nå smelter. Bekymringsfullt, men samtidig er det også en utvikling vi må tilpasse oss. Uansett.

– Vi vil se effekter avdette i fiskerinæringen i fremtiden, vil vi se det i nye seilingsruter i Arktis og vi vil se det innenfor annen aktivitet, knyttet til olje- og gassaktivitet, sier polarinstituttets direktør. 

Vil ha Norge som miljøforvalter

Forskerne er overrasket over hvor raskt utviklingen har gått.
  (Foto: Norsk Polarinstitutt)
Forskerne er overrasket over hvor raskt utviklingen har gått. (Foto: Norsk Polarinstitutt)
– Det er klart at det vil få store konsekvenser for dyreliv og oss mennesker her i nord, sier Solhjell, som vil gjøre Norge til en pådriver og den framste forvalter av miljøet og ressursene i nord.  

I en kronikk i avisen Nordlys fredag utdyper han dette:

– Det betyr ikke å være først på pletten med borreriggen når nye områder blir isfrie. Det innebærer tvert i mot å gi arter og økosystem som er sårbare for klimaendringene enda bedre vern, og sikre at lokal virksomhet ikke bidrar til å øke den samlede belastning på miljøet.

Les også: – Folk skjønner ikke alvoret