diskusjon1024
diskusjon1024

Slik løser du små og store familiekrangler

– Tidligere svik og bedrag stikker dypt.

Alle familier er uenige fra tid til annen, men noen ganger kan små diskusjoner bli til en stor familiefeide.

Det er likevel ingen grunn til å la familiemedlemmer skli fra hverandre. Enten det gjelder krangel mellom søsken, barn og foreldre, eller tanter, onkler og søskenbarn skal man kunne jobbe seg igjennom familiefeiden, sier den amerikanske familieterapeuten Marion Goertz til Canadian Living.

Se også: To av fem barn har psykisk syke foreldre

Forbered deg på å løse konflikten

Men for å få tilbake husfreden må man være villig til å jobbe for saken.

– Det kreves tid, overskudd, mot og energi å arbeide seg gjennom en familiefeide, sier familieterapeuten.

(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)

familiekrangel
familiekrangel

Underliggende «triggere»

Selv om enkelte feider oppstår rundt små uenigheter, er det ofte andre underliggende forhold som ligger til grunn.

Dette kan komme av tidligere situasjoner der familiemedlemmet har følt seg urettferdig behandlet. Det kan også være ting som har bygget seg opp over tid.

Glemmer ikke gammel urett

Store familiære hendelser som bryllup, fødsel, død eller skilsmisse kan fort bli til en krangel for de involverte. Det er nemlig ikke uvanlig at alt «grumset» kommer opp i dagslyset igjen i slike situasjoner.

– Ofte kan krangelen virke veldig triviell for en utenforstående. Men tidligere svik og bedrag kan stikke dypt, og ved store anledninger kan det fort komme opp i lyset igjen. Ofte svært overraskende for veldig mange, sier Marion Goertz.

Slik takler du spetakkelet

Før man skal få tilbake familiefreden må du først og fremst være forberedt på å si unnskyld. Personen som er «anklagd» må være villig til å ta på seg noe av ansvaret. Dersom ikke vedkommende er villig til å innrømme feilen, eller være villig til å forandre seg, så kan det være for tidlig å løse konfilkten, sier terapeuten til den canadiske nettavisen.

Sitt ned og diskuter

Hvis alle involverte er villig til å gi forsoning et forsøk kan man forsøke å finne en tredjepart for å megle i diskusjonen. For å kunne løse konflikten må alle involverte forstå problemet og være villig til å ta sin del av ansvaret.

familiefoto
familiefoto

I løpet av denne samtalen bør du følge disse rådene fra familieterapeuten.

Vær forberedt på å vise ydmykhet: Svært sjelden har en person 100 prosent rett eller galt.

Finn ut «hvorfor»: Hvorfor sa eller gjorde part A som hun eller han gjorde? Hvorfor reagerte part B så mye? Hvorfor er dere ikke enige?

Gå igjennom hva konsekvenser: Hva skjer dersom denne situasjonen som utløste krangelen oppstår en gang til?