Stjernen der funnet ble gjort ligger i 400 lysår fra jorden. (Foto: ESA)
Stjernen der funnet ble gjort ligger i 400 lysår fra jorden. (Foto: ESA)

Har funnet sukker og sprit i verdensrommet

Uten sukker ville jorden vært død. Nå er livets byggesteiner, og alkohol, funnet rundt en ung stjerne.

Glem stein, stål og betong, det er sukker som er det aller viktigste byggematerialet i universet.

Uten sukker ville jorden vært uten liv.

Ørkenen

Ute i Atacamaørkenen i Chile står det 16 store tallerkenantenner. Det er koblet sammen til radioteleskopet ALMA, som «kikker» ut i verdensrommet.

Nå har ALMA gjort sin første virkelig store oppdagelse.

Sukker

I støvet rundt en ung stjerne 400 lysår unna oss, finnes de sukker, etanol, og flere andre organiske molekyler.

Det er sukkeret som interesserer forskerne mest, det er både byggematerialet og drivstoffet til livet på jorden.

Det er oppdaget sukker i verdensrommet tidligere, men aldri før så nær en stjerne, som også ligner på vår egen sol.

– Sukkermolekylene befinner seg ikke bare på rett plass når det gjelder å bli innlemmet i en eller flere planeter, de beveger seg dessuten i riktig retning, sier Cécile Favre fra Aarhus Universitet i Danmark.

Sprit

Når ALMA er ferdig utbygd vil det stå 66 slike antenner i ørkenen. (Foto: ESA)
Når ALMA er ferdig utbygd vil det stå 66 slike antenner i ørkenen. (Foto: ESA)
ALMA ser ikke molekylene, den oppdager radiostrålingen de sender ut. I gassen er det også funnet etylenglykol, metylformiat, og etanol.

Etanol er en alkohol, kort og godt sprit. Det vi får i oss når vi drikker øl, vin og whisky altså.

Liv andre steder?

Støvet rundt stjernen samler seg etter hvert og blir til planeter. Stjernen er i perfekt avstand for undersøkelser med ALMA, og forskerne prøver nå å avlurer den flere hemmeligheter.

– Et av de store spørsmålene er hvor komplekse sukkermolekylene blir før de bakes inn i og blir del av nye planeter, sier Favre. Finner vi svaret, kan det kanskje også si oss noe om hvordan liv oppstår andre steder.

På risgrøten

Slik ser sukrose ut, molekylet er satt sammen av en ring glukose og en ring fruktose. (Foto: Wikimedia Commons)
Slik ser sukrose ut, molekylet er satt sammen av en ring glukose og en ring fruktose. (Foto: Wikimedia Commons)
Både sukker og etanol er bygget opp av karbon, hydrogen og oksygen. Hvor mange det er av hvert atom bestemmer hvilken type molekyler det er snakk om.

Sukkeret du har på risgrøten og i teen kalles sukrose, og er bygget opp av 12 karbonatomer i to ringer som henger sammen. Glukose, eller druesukker, inneholder enkle ringer av seks karbonatomer.

Sukkeret som ble funnet rundt stjernen kalles glykoaldehyd, og er bygget opp rundt bare to karbonatomer.

Byggeklosser

En maus gnager på et sukkerkorn. Den harde huden til insekter, reker, og krabber er kitin, som er bygget opp av de samme elementene som sukkeret. (Foto: Wikimedia Commons)
En maus gnager på et sukkerkorn. Den harde huden til insekter, reker, og krabber er kitin, som er bygget opp av de samme elementene som sukkeret. (Foto: Wikimedia Commons)
Plantene danner glukose gjennom fotosyntesen, og setter ringene sammen til lange kjeder. Nøyaktig hvordan ringene festes sammen bestemmer om de blir til stivelse, cellulose, eller andre forbindelser.

Bjelker og terrassebord består altså av slike sukkerkjeder, og det samme gjør du.

De er også drivstoffet vårt. Når vi spiser brød brytes stivelsen ned til glukose igjen, og forbrennes i cellene våre.