Viking jakter på mellom 30 og 50 millioner

Viking planlegger en storstilt aksjeemisjon. Målet er å hente inn mellom 30- og 50 millioner kroner.

Klubben har i flere måneder jobbet for å styrke egenkapitalen, og i løpet av høsten skal aktuelle tiltak iverksettes. Etter det Stavanger Aftenblad kjenner til ønsker klubbens ledelse å gjennomføre en aksjeemisjon som vil tilføre klubben fra 30 til 50 millioner kroner.

Pengene klubben eventuelt vil få tilført skal brukes til å styrke den sportslige satsingen, slik at klubben når målsettingen sin om spille i Europa. I tillegg skal pengene gå til nedbetaling av gjeld og utvikling av næringsarealer på Viking stadion, arealer som på sikt skal øke inntektene til klubben.

– Dette kan jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at det er styret sin plikt å se på tiltak som kan styrke egenkapitalen, og det holder vi på med, sier styreleder i Viking ASA, Geir Solstad til Aftenbladet.

Torsdagens presentasjon av Viking ASAs halvårsregnskap viser at en emisjon ikke bør være langt unna.

Viking Fotball ASA hadde 1. halvår et underskudd på 9,2 millioner kroner. Egenkapitalen er nå på kun 4,9 millioner kroner. (©NTB)