fedre (Foto: Illustrasjonsfoto)
fedre (Foto: Illustrasjonsfoto)

– Fars alder øker sjansen for autisme hos barnet

Ny forskning viser at risikoen for genmutasjon øker i takt med fars aldring.

Hvor gammel far er når en baby blir unnfanget er den største risikofaktoren for overføring av genmutasjoner til barn, viser ny undersøkelse gjengitt av Your Health.

Genmutasjon er en forandring av et enkelt gen. Det er antallet av disse mutasjonene som øker.

Det kan også bidra til å forklare hvorfor antall tilfeller av barneautisme stiger, sier forskerne.

– Den virkelige gjerningsmannen

I studien ble 78 islandske familier med barn som har fått diagnosen autisme eller schizofreni undersøkt, og fant ut at fars alder var avgjørende for den genetiske risikoen for slike sykdommer.

– Man har tidligere antatt at mors alder er grunnen til utviklingsforstyrrelser hos barn. Men våre resultater viser at ettersom mannen blir eldre, øker antall arvelige mutasjoner i hans sperm, sier Kari Stefansson, administrerende direktør ved Decode Genetics i Reykjavik.

– Det er fars alder som synes å være den virkelige gjerningsmannen, legger Stefansson til.

– Litt spesielt

Helge Klungland, professor på medisinsk fakultet ved NTNU, er kritisk til utvalget i studien, men har god tillit til de islandske undersøkelsene.

– Det er litt spesielt at det i studien ikke er sett på tilfeldig utvalgte familier - dermed er det umulig å fastslå at det gjelder generelt før det er undersøkt. Men på Island har de gjort en rekke solide arbeider knyttet til arvelighet av sykdom. Dette er på bakgrunn av at de har god oversikt over befolkningen, og dessuten har de blodprøver og DNA tilgjengelig for en stor del av befolkningen. Vi må forvente at det vil dukke opp liknende studier fra flere andre forskere, og det vil bli spennende å se hvordan disse resultatene underbygger funnene fra Island, sier professoren til God morgen Norge.

Les også: En av fem sliter med sædkvaliteten

Studien fant ut at et gjennomsnitt på to eller flere genmutasjoner dukket opp hos avkommet for hvert år faren ble eldre - noe som betyr at antall nye mutasjoner overlevert fra fedre vil dobles hvert 16,5 år fra puberteten og utover.

Det var imidlertidig ikke mulig å si i hvilken alder dette kan bli et problem for menn, siden det er så mange andre faktorer som spiller inn hos babyens helse.

Flere får diagnosen

Kvinner som føder barn i en eldre alder har høyere risiko for å få barn med Downs syndrom og andre sjeldne kromosomavvik, men Stefansson forteller at hans studie viste at menn overførte langt flere nye mutasjoner til barn enn kvinner.

Les også: Fars jobb kan øke risikoen for misdannelser hos barnet

Liknende studier gjort i USA viser at fedre har fire ganger større sjans for å overføre slike mutasjoner til barn, enn mødre.

– 78 familer er i utgangspunktet ikke noe stort materiale for å koble antall mutasjoner til den aktuelle sykdommen. Imidlertid er det tidligere gjort flere studier der det er påvist at fars alder øker sykdomsrisikoen. Om flere studier viser at dette skyldes en økning av mutasjonsraten hos eldre menn er det svært interessant. Det vil helt sikkert komme mange interessante studier også knyttet til andre sykdommer, mener Klungland.

Flere og flere får diagnosen autisme, og forskere har prøvd å finne ut hvorfor. Det antas at en del av økningen skyldes bedre diagnose, og bredere anerkjennelse av lidelsene.