fedre (Foto: Illustrasjonsfoto)
fedre (Foto: Illustrasjonsfoto)

– Fars alder øker sjansen for autisme hos barnet

Ny forskning viser at risikoen for genmutasjon øker i takt med fars aldring.

Hvor gammel far er når en baby blir unnfanget er den største risikofaktoren for overføring av genmutasjoner til barn, viser ny undersøkelse gjengitt av Your Health. Genmutasjon er en forandring av et enkelt gen. Det er antallet av disse mutasjonene som øker. Det kan også bidra til å forklare hvorfor antall tilfeller av barneautisme stiger, sier forskerne. <