Nesten halve Polhavet er isfritt. Den rosa linjen viser normal utbredelse nå midt i august. Kurven viser utviklingen siden mai, skalaen er i millioner kvadratkilometer. Ringen viser hvor mye is det er midt i august. (Foto: NOAA)
Nesten halve Polhavet er isfritt. Den rosa linjen viser normal utbredelse nå midt i august. Kurven viser utviklingen siden mai, skalaen er i millioner kvadratkilometer. Ringen viser hvor mye is det er midt i august. (Foto: NOAA)

Isen i nord minker med et område like stort som Island - hver dag

Det har aldri tidligere vært registrert mindre is i Arktis, Polhavet smelter nå i rekordfart.

I 2012 har den globale oppvarmingen fått store konsekvenser i Arktis. I midten av februar var havet dekket av 1,1 millioner kvadratkilometer mindre is enn normalt, og isen vokste svært langsomt. Forholdene normaliserte seg i mars, men bare for en kort periode. Les: Her skulle det vært is Siden juni har det forsvunnet 100.000 kvadratkilometer is hver eneste dag.