Mange har helt sikkert stusset over hva i alle verden disse gevirene gjør på trærne i Østerdalen   og det er akkurat det som er meningen. (Foto: Statens vegvesen)
Mange har helt sikkert stusset over hva i alle verden disse gevirene gjør på trærne i Østerdalen og det er akkurat det som er meningen. (Foto: Statens vegvesen)

Nei - dette er ikke en fargerik spøk

Disse gevirene gjør faktisk en svært viktig jobb.

Elggevirene som Statens vegvesen har hengt opp langs riksveg 3 i Østerdalen, har en positiv effekt på bilistene. Det skriver Arbeidets Rett.

I en undersøkelse svarer 63 prosent av bilistene at tiltakene har høy effekt på folks oppmerksomhet. 84 prosent av de som sier at de blir påvirket av tiltakene, opplever påvirkningen som positiv.72 prosent svarer at de har stor tro på at tiltakene har god effekt på trafikksikkerheten.Over halvparten mener tiltakene har hatt en positiv effekt på kjøreopplevelsen.

Skjerpe oppmerksomheten

- Østerdalen kan oppleves som en monoton strekning å kjøre, og det er mange utforkjøringer her. Derfor valgte vi i dette prosjektet å gjøre en innsats for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, redusere monotonien, gjøre folk mer våkne, og på den måten redusere ulykkene, sier prosjektleder Anne Helga Gaustad i Statens vegvesen.

Det var i 2009 at Statens vegvesen tok initiativ til prosjektet «Trafikantens opplevelser langs riksveg 3».

Flere gevirer

Bakgrunnen var de høye ulykkestallene. Statistikken viser at fire personer dør, ni blir hardt skadet og 90 lettere skadet i gjennomsnitt hvert år.

Rydding av skog langs vegen og mot Glomma, en dekorert jernbaneovergang og lyssetting av en gammel høylåve er blant de tiltakene som er gjort, i tillegg til de etter hvert så berømte elggevirene.

Så langt henger flere enn 50 av disse i trærne langs riksvegen. Denne måneden blir ytterligere et trettitalls gevirer hengt opp, slik at det totalt blir rundt 90 gevirer.

Har effekt

Mellom en halv og en million kroner har Statens vegvesen brukt på forskningsprosjektet. Tanken bak elggevirene er å gi bilistene en stimuli som skjerper sansene og oppmerksomheten.

De første gevirene ble avduket i april i fjor.

Spørreundersøkelsen vegvesenet utførte i vår blant trafikantene på riksveg 3, viser at tiltakene har en effekt:

Ny undersøkelse

- Disse tallene bekrefter det vi har trodd og håpet på, og viser at trafikksikkerhetstiltakene langs riksveg 3 har en stor, positiv effekt. Nå skal vi gjennomføre en ny undersøkelse i oktober der vi skal gå enda dypere inn i folks opplevelse.

- Vi både håper og tror at den undersøkelsen vil bygge oppunder resultatet av denne undersøkelsen, sier prosjektlederen.

Mange utforkjøringer

Hun fremhever også at ulykkestallene er høye på strekningen, og det er mange utforkjøringer. Nå har antall ulykker og utforkjøringer gått ned. Om dette skyldes gevirene, vet ingen.

– Det er vanskelig å si, men siden folk svarer at de har fått økt oppmerksomhet i trafikken på grunn av dette, mener vi at vi kan ha forhindret at folk blir trøtte, sier Gaustad.

Du kan lese mer om bil og trafikk på retten.no - her:

SE VIDEO: Han treffer elgen i 150 km/t