syk (Foto: Illustrasjonsfoto)
syk (Foto: Illustrasjonsfoto)

Syk i ferien? Du kan få nye feriedager

Dette har du krav på.

Den etterlengtede ferien ble ødelagt av flere dager under dyna, eller hengende over en doskål. Du ergrer deg over det inntrufne, og tenker fortvilt at det er et år til neste fellesferie.

Men før du innfinner deg med det uheldige som har skjedd, bør du sjekke hva du har krav på. I beste fall kan du få nye feriedager.

Ferieloven

Det er langt fra uvanlig å bli syk i ferien. Men takket være paragraf 9 i ferieloven har arbeidstakere som må innta sykesenga i ferien ofte rett på nye feriedager samme år.

Les også: Unngå kortsvindel i ferien

For at en ansatt skal ha rett på å få nye feriedager, må imidlertid flere vilkår være oppfylt.

Seks dagers kravet

Torgeir Bjørnland, juridisk rådgiver i Infotjenester, er ekspert
  på ferieloven. (Foto: Kristian Helgesen)
Torgeir Bjørnland, juridisk rådgiver i Infotjenester, er ekspert på ferieloven. (Foto: Kristian Helgesen)
Ifølge Torgeir Bjørnland, juridisk rådgiver i Infotjenester, må en arbeidstaker ha vært 100 prosent arbeidsufør minst seks virkedager i ferien. Lørdag regnes som en virkedag, men ikke søndag.

Husk også at sykdom på fridager før eller etter ferien ikke vil telle med i beregningen.

Les også: Prisras på mobilsurfing i utlandet

– I tillegg krever ferieloven at sykdommen må dokumenteres med legeerklæring. For å sikre at du oppfyller kravene til erstattet ferie, bør du kontakte legen allerede første sykedag. Dette er fordi leger i utgangspunktet ikke kan tilbakedatere sykemeldinger, forteller Bjørnland.

Utsettelsen av ferien må kreves så fort som mulig, og i hvert fall innen to uker etter at du er tilbake på jobb. Men Bjørnland opplyser at om man har en god grunn til å vente med kravet, fordi man har vært forhindret fra å ta det opp for eksempel, vil det kunne aksepteres at det går lenger enn 14 dager.

Les også: Bilen kan være en bakteriebombe i varmen

Veien videre

Men hva skjer så, om du har krav på erstattet ferie?

– For det første er det viktig å vite at det kun er de feriedagene du har vært syk, og dokumentert med legeerklæring, som vil bli erstattet. Resten av feriedagene anses som avviklet, sier rådgiveren.

Den utsatte ferien legges til den gjenstående delen av ferieåret. Dersom du har blitt syk i hovedferieperioden (1. juni – 30. september), har du ikke rett til å få ta den utsatte ferien innenfor denne perioden.

Dersom den utsatte ferien ikke blir avviklet i løpet av ferieåret på grunn av sykdom, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil to uker ferie til neste år.

– Men det er ikke slik at arbeidstaker har plikt til å overføre ferie ved sykdom. I tilfeller der 100 prosent arbeidsuførhet har vart så lenge at det ikke er mulig å ta ut ferie før ferieårets slutt, har man rett til å få ferien utbetalt istedenfor å overføre den, supplerer Bjørnland.

Les også: Slik utnytter du kofferten maksimalt

Krav på sykepenger

Bjørnland poengterer at det ikke er sikkert at man får sykepenger i perioden man tar ut de «nye» feriedagene. Man kan altså risikere å gå to uker uten lønn for eksempel.

– For å ha rett til sykepenger må man oppholde seg i Norge eller i et EØS-land. Skulle du være så uheldig å bli syk på reise utenfor EØS, får du kun feriefritid og ingen penger ettersom det ikke betales sykepenger, sier han.

Leger i Norge har ikke anledning til å tilbakeføre en slik legeerklæring til datoen du ble syk i utlandet, selv om du har vært i kontakt med legen på telefon da du ble syk.

Les også: Fire av ti er daglig på nett i ferien

Det er verdt å merke seg at sykdom hos barn eller andre familiemedlemmer ikke omfattes av paragraf 9 i ferieloven.